Preview Subtitle for The Contender


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:43,032 --> 00:00:48,943
Nemogu«a misija

2
00:01:03,660 --> 00:01:05,571
Dobro jutro, g. Phelps.

3
00:01:05,620 --> 00:01:07,850
چovjek kojeg gledate
je Charles Buckman


4
00:01:07,900 --> 00:01:10,116
koji pokuava
ste«i potpunu mo«


5
00:01:10,180 --> 00:01:13,751
na svim oblicima profesionalnih
i amaterskih sportova.


6
00:01:13,820 --> 00:01:16,254
Ako uspije, SAD
«e biti bojkotirati


7
00:01:16,320 --> 00:01:19,556
iz svjetskog atletskog drutva
i naim neprijateljima


8
00:01:19,600 --> 00:01:22,915
«e biti predano oruje
nemjerljive vrijednosti.


9
00:01:23,060 --> 00:01:26,735
Buckman se financira iz boksa.

10
00:01:26,900 --> 00:01:29,197
Radi u suradnji
s ovim *ovjekom,


11
00:01:29,250 --> 00:01:32,114
Danom Whelanom, *ija
grupa kontrolira klaَenje


12
00:01:32,160 --> 00:01:34,114
Buckmanovih borbi.

13
00:01:34,220 --> 00:01:36,575
Tvoja misija je,
Jime, ako ju prihvati,


14
00:01:36,640 --> 00:01:40,216
eliminirati Buckmana i
njegove planove jednom za svagda.


15
00:01:40,280 --> 00:01:42,871
Kao i uvijek, ako vi ili
bilo koji pripadnik vaeg tima


16
00:01:42,930 --> 00:01:44,871
bude uhva«en ili ubijen,

17
00:01:44,930 --> 00:01:47,763
ministarstvo «e zanijekati bilo
kakvu spoznaju o vaim djelima.


18
00:01:47,820 --> 00:01:50,493
Molim te uniti
snimku kao i ina*e.


19
00:01:50,660 --> 00:01:52,532
Sretno, Jime.

20
00:02:39,114 --> 00:02:44,917
Nemogu«a misija

21
00:02:50,073 --> 00:02:53,117
PRO
LI PUT

22
00:02:53,860 --> 00:02:57,652
Prije nekoliko godina, prije nego si
uao u vojsku, bio si jedan od boljih.

23
00:02:57,700 --> 00:03:00,573
elim da se vrati.
-Nisu ti rekli?

24
00:03:00,620 --> 00:03:03,403
S ovima ne bih mogao udariti
ni vre«u punu mokrog papira.

25
00:03:03,450 --> 00:03:07,361
Znam za ruke, Richy. Znam da si
ih spalio spaavaju«i pilota.

26
00:03:07,420 --> 00:03:11,539

to eli re«i? -Govorim o
povratku Richy Lemoinea u knjige

27
00:03:11,620 --> 00:03:14,814
i boksu s rukama
potenog *ovjeka.

28
00:03:16,640 --> 00:03:20,046
Da. Mogu u*initi da Barney
sli*i Richyju i da to proَe.

29
00:03:20,100 --> 00:03:22,933
Je li se ikad borio?
-Bio je prvak este flote.

30
00:03:22,980 --> 00:03:25,999
Svejedno «u trebati puno pomo«i.
-I dobit «e je.

31
00:03:28,860 --> 00:03:31,413
Iskoristi svoju veli*inu.
Daj ivosti.

32
00:03:31,780 --> 00:03:33,559
Udari.

33
00:03:42,160 --> 00:03:45,229
Izgleda dobro. Ho«e li ostati
gore? -Ako mu glava izdri.

34
00:03:45,280 --> 00:03:47,079
Ba ti hvala.

35
00:03:47,620 --> 00:03:50,981
Navija*i, pored ringa je
mladi« kojeg se svi sje«ate.

36
00:03:51,040 --> 00:03:53,605
Nedavno je bio van forme,
a sad se opet vratio.

37
00:03:53,660 --> 00:03:56,872
Na vlastiti Richy Lemoine.
Dovedimo ga ovamo.

38
00:04:06,660 --> 00:04:09,793
Mislim da «u sutra svratiti
u Haldemanovu teretanu.

39
00:04:09,960 --> 00:04:12,697
Moda traim ba njega.

40
00:04:14,540 --> 00:04:16,488
Je li dobar?

41
00:04:16,540 --> 00:04:20,668
Ako «e se boriti protiv mene,
vidjet «e to zna*i biti slomljen.

42
00:04:20,720 --> 00:04:23,987
G. Whelan, ovo mi puno zna*i, ali
s poslom bi zaradio puno vie.

43
00:04:24,040 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles