Preview Subtitle for Jin


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,258 --> 00:00:20,258
"SARI でE헇N LANET"

2
00:00:20,259 --> 00:00:22,259
M.S. 928, Tang Hanedanl衣
-㈍-

3
00:00:30,260 --> 00:00:40,556
큰viri: NeOttoman
⑶i Seyirler...

4
00:02:06,259 --> 00:02:08,989
Ekselanslar,
Prens Yu terif ettiler!

5
00:02:11,631 --> 00:02:12,791
Majesteleri.

6
00:02:12,999 --> 00:02:13,727
Yu...

7
00:02:13,933 --> 00:02:15,059
...herey hazr m?

8
00:02:18,271 --> 00:02:18,737
Anne...

9
00:02:18,938 --> 00:02:20,405
...k吻k a暐beyim birazdan
burada olur.

10
00:02:21,040 --> 00:02:22,268
ュ an sarayda m?

11
00:02:22,475 --> 00:02:24,602
Konaklama yerinde emirleri beklemek
zere durdu劉nu duydum.

12
00:02:25,745 --> 00:02:27,178
Byk a暐beyim...

13
00:02:27,380 --> 00:02:30,160
...babam gelir gelmez
gitmek i妹n izin isteyecek.

14
00:02:31,417 --> 00:02:32,941
Qingzhou'ya gitmek istiyor.

15
00:02:55,842 --> 00:02:56,934
Anne.

16
00:03:11,291 --> 00:03:13,521
Majesteleri ⒬paratori莽
terif ettiler!

17
00:03:21,901 --> 00:03:23,061
A暐bey.

18
00:03:24,737 --> 00:03:26,136
Majesteleri.

19
00:03:49,996 --> 00:03:51,258
Demek gidiyorsun.

20
00:03:53,266 --> 00:03:54,699
Korkuyor musun?

21
00:03:55,435 --> 00:03:56,993
Siz benim annemsiniz,
Majesteleri.

22
00:03:59,672 --> 00:04:01,162
① yldr seninle o kadar yakndk.

23
00:04:01,374 --> 00:04:03,467
Sen ve herkes, benim
kim oldu劉mu 爬renmeli!

24
00:04:04,143 --> 00:04:06,907
Ben babamn ilk o褘u
ve Ba Veliahtm.

25
00:04:15,655 --> 00:04:16,815
Anne!

26
00:04:17,090 --> 00:04:18,557
Ben senin annen de蔿lim!

27
00:04:23,463 --> 00:04:25,658
큺k ey de蔿mi olabilir.

28
00:04:26,699 --> 00:04:29,031
Aslnda de蔿en birey yok.

29
00:04:32,238 --> 00:04:33,899
Yine de denemek isterdim.

30
00:04:35,541 --> 00:04:37,133
Ne yapacaksn?

31
00:04:37,343 --> 00:04:39,709
Gidip ⒬paratora "hogeldin"
deme zaman.

32
00:04:56,195 --> 00:04:58,527
Gn biter.

33
00:04:58,731 --> 00:05:00,961
⒬parator ve maiyeti toplanr.

34
00:05:01,167 --> 00:05:02,725
Bar ve esenlik zerlerine olsun.

35
00:05:02,935 --> 00:05:04,960
ベmdi Kaplan Zaman.

36
00:05:07,106 --> 00:05:09,336
Gn biter.

37
00:05:09,542 --> 00:05:11,703
⒬parator ve maiyeti toplanr.

38
00:05:11,911 --> 00:05:13,435
Bar ve esenlik zerlerine olsun.

39
00:05:13,646 --> 00:05:17,104
ベmdi Kaplan Zaman.

40
00:05:21,721 --> 00:05:23,200
Hizmetk喬nz, siz ⒬paratori莽'ye
sayglarn sunar!

41
00:05:23,210 --> 00:05:24,989
Majestelerinin ila alma saati.

42
00:06:49,308 --> 00:06:51,003
⒬paratorun emriyle...

43
00:06:51,210 --> 00:06:52,871
...herkes odasna 莽kilsin!

44
00:06:53,079 --> 00:06:55,343
Karlama merasimi iptal edilmitir!

45
00:06:55,548 --> 00:06:57,175
Herkes odasna!

46
00:06:57,383 --> 00:06:59,510
Karlama merasimi iptal edilmitir!

47
00:06:59,719 --> 00:07:01,311
⒬paratorluk emriyle...

48
00:07:01,521 --> 00:07:02,920
...herkes odasna 莽kilsin!

49
00:07:03,122 --> 00:07:05,352
Karlama merasimi iptal edilmitir!

50
00:07:05,558 --> 00:07:07,048
Herkes odasna!

51
00:07:07,260 --> 00:07:09,421
Karlama merasimi iptal edilmitir!

52
00:07:09,629 --> 00:07:11,391
Majesteleri ⒬parator'un
emriyle...

53
00:07:11,731 --> 00:07:12,698

[...]
Everything OK? Download subtitles