Preview Subtitle for Caribbean


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,587 --> 00:00:54,512
Çeviren: pirate

2
00:00:57,307 --> 00:01:01,936
"Toplumsal durumu bozulmasına karşı
zamanında bir duruş göstermek...

3
00:01:01,978 --> 00:01:04,606
...ve halkın refahını tesis etmek için...

4
00:01:04,647 --> 00:01:08,026
...kralın temsilcisi
Lord Beckett'ın emriyle...

5
00:01:08,109 --> 00:01:10,737
...bu yöre için...

6
00:01:10,820 --> 00:01:13,948
...olağanüstü hal ilan edildi.

7
00:01:15,158 --> 00:01:18,078
Emre göre, sıkıyönetim durumunda,

8
00:01:18,161 --> 00:01:21,623
aşağıdaki kanunlar
geçici olarak değiştirillir:

9
00:01:21,664 --> 00:01:24,376
Toplantı hakkı, askıya alındı.

10
00:01:27,212 --> 00:01:30,298
İhzar emri, askıya alındı.

11
00:01:31,883 --> 00:01:34,969
Yasal görüş hakkı, askıya alındı.

12
00:01:36,012 --> 00:01:40,266
Jürinin karar hakkı,
askıya alındı.

13
00:01:41,685 --> 00:01:46,648
Emre göre, korsanlıktan
suçlu bulunan herkes...

14
00:01:46,690 --> 00:01:49,818
...ya da korsanlıktan
hüküm giymiş bir insan...

15
00:01:49,901 --> 00:01:53,863
...veyahut korsanlıkla mahkum olmuş
birine ortaklık etmiş biri...

16
00:01:54,906 --> 00:01:58,660
...ölene kadar boynundan asılma
cezasına çarptırılacaktır.

17
00:02:30,900 --> 00:02:34,529
# Kral ve adamları

18
00:02:34,612 --> 00:02:39,284
# Kraliçeyi yatağından kaçırdı

19
00:02:40,994 --> 00:02:46,958
# Ve bağladı sıkı sıkı

20
00:02:48,001 --> 00:02:51,254
# Denizler bizim

21
00:02:51,588 --> 00:02:55,675
# Gücümüz sayesinde

22
00:02:58,178 --> 00:03:03,892
# Olduğumuz yerde, gezineceğiz

23
00:03:11,107 --> 00:03:14,235
# Heyya

24
00:03:14,903 --> 00:03:18,198
# Herkes

25
00:03:18,615 --> 00:03:24,245
# Çekin sancağı göndere

26
00:03:26,039 --> 00:03:29,250
# Vira salpa

27
00:03:29,918 --> 00:03:33,797
# Hırsızlar ve dilencileriz

28
00:03:33,880 --> 00:03:39,886
# Ölmeyiz hiçbir zaman biz

29
00:03:41,596 --> 00:03:45,058
# Heyya

30
00:03:45,141 --> 00:03:48,853
# Çekelim beraberce

31
00:03:48,937 --> 00:03:51,064
# Çekelim sancağı göndere

32
00:03:51,147 --> 00:03:52,273
Lord Beckett!

33
00:03:53,942 --> 00:03:56,569
Şarkı söylemeye başladılar, efendim.

34
00:03:59,114 --> 00:04:03,410
- Sonunda.
- # Hırsızlar ve dilencileriz


35
00:04:03,910 --> 00:04:09,749
# Ölmeyiz hiçbir zaman biz #

36
00:04:40,196 --> 00:04:44,367
# Bazılarımız ölür,
bazılarımız yaşarız


37
00:04:45,326 --> 00:04:48,747
# Diğerlerimiz denize yelken açarız

38
00:04:50,332 --> 00:04:52,751
# Kafesin anahtarlarıyla

39
00:04:52,917 --> 00:04:55,170
# Başımızda ciddi sorunlarla

40
00:04:55,337 --> 00:04:59,341
# Süreriz gemiyi yeşil çayıra

41
00:05:01,384 --> 00:05:06,348
# Mezarda çaldı zil

42
00:05:06,765 --> 00:05:10,101
# Dinle mezara ait o sesi

43
00:05:11,353 --> 00:05:16,358
# Kulak kesil
Yaygaranın çağrısına


44
00:05:24,783 --> 00:05:28,244
# Çevir yelkenini eve doğru

45
00:05:30,372 --> 00:05:32,374
# Heyya

46
00:05:33,083 --> 00:05:35,085
# Çekelim beraberce

47
00:05:35,418 --> 00:05:38,713
# Çekelim sancağı göndere

48
00:05:40,256 --> 00:05:42,884
# Vir
[...]
Everything OK? Download subtitles