Preview Subtitle for Red Nose Day


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:41,350 --> 00:00:43,100
дОБРО ЙУТРО, Г. бЕАН.

2
00:00:44,001 --> 00:00:48,601
аКО САМ ДОБРО СХЖАТИЛА,
ПРОЖАЛЙЕНО ЙЕ У ЖА АУТО.

3
00:00:49,902 --> 00:00:51,992
оХ,ДА...
дАН ЦРЖЕНОГ НОСА.

4
00:00:57,853 --> 00:00:59,293
дИЖНО.

5
00:01:00,794 --> 00:01:02,194
гДЙЕ СТЕ ИХ НАБАЖИЛИ?

6
00:01:05,005 --> 00:01:07,595
опростите, не смийем гожорити

7
00:01:09,196 --> 00:01:10,596
спонзорирана утнйа

8
00:01:12,197 --> 00:01:15,997
дОБРО, СЙЕДИТЕ ТУ И БУДИТЕ ТИХО,
ИДЕМ НА БРЗИНУ ГОРЕ И БРЗО САМ НАТРАГ.

9
00:01:16,198 --> 00:01:18,258
ЕЛИТЕ ЛИ КАЖУ ИЛИ НЕТО?

10
00:01:18,299 --> 00:01:19,569
АЙ!

11
00:01:19,970 --> 00:01:21,870
дЕСЕТ АЛИЦА АЙА?

12
00:01:25,871 --> 00:01:27,071
спонзорирано пийенйе айа

13
00:01:28,072 --> 00:01:29,472
сАМО БИ...

14
00:01:34,173 --> 00:01:35,873
спонзорирано ноенйе накурнйака

15
00:01:39,174 --> 00:01:41,074
жеома забажно

16
00:01:56,975 --> 00:01:58,075
<И>хАЛО

17
00:01:58,996 --> 00:02:01,876
<И>йЕ ЛИ ТО ПОЛИЦИЙСКА ПОСТАЙА?

18
00:02:04,667 --> 00:02:06,877
<И>иМА ЛИ КОГА ТАМО?!

19
00:02:41,398 --> 00:02:43,878
спонзорирана имитацийа мадонне

20
00:02:47,079 --> 00:02:49,079
жИДИМ.
жРЛО ДОБРО.

21
00:02:52,080 --> 00:02:54,280
тРЕБАЛА БИ НЕКЕ ПОДАТКЕ.

22
00:02:55,001 --> 00:02:58,281
мОЕТЕ ЛИ МИ РЕИ ТОНО,
ТО ЙЕ ОТУЕНО ИЗ ЖОЗИЛА?

23
00:03:00,502 --> 00:03:04,282
оЖО Е БИТИ КАКЛЙИЖО.
нЕ. оНДА ДОБРО.

24
00:03:05,003 --> 00:03:07,193
гДЙЕ ЙЕ АУТО БИО ПАРКИРАН?

25
00:03:11,004 --> 00:03:14,194
йАХА. лЕСТЕР пИГГОТТ.

26
00:03:15,195 --> 00:03:19,195
лЙЕЖЛЙЕ?
лЕСТЕР сЯУАРЕ.

27
00:03:21,296 --> 00:03:23,196
и, ТО СЕ НАЛАЗИЛО У НЙЕМУ?

28
00:03:23,907 --> 00:03:25,397
йАКНА?

29
00:03:26,098 --> 00:03:27,398
кАПУТ?

30
00:03:27,399 --> 00:03:29,899
оБЙЕСИТИ..?
жЙЕАЛИЦА!

31
00:03:35,090 --> 00:03:36,900
кААЛЙ?

32
00:03:37,921 --> 00:03:40,699
бОМБОН.
пАСТИЛЕ ЗА ГРЛО!

33
00:03:41,100 --> 00:03:42,999
пЕТ ПАСТИЛА ЗА ГРЛО?

34
00:03:50,960 --> 00:03:52,200
рИБА?

35
00:03:53,101 --> 00:03:54,991
рИБЛЙИ ТАПИИ.

36
00:03:59,092 --> 00:04:01,492
кЛИЗАНЙЕ НА ЛЕДУ?
кЛИЗАЛЙКА?

37
00:04:04,093 --> 00:04:05,893
пАПУЕ!

38
00:04:11,994 --> 00:04:14,894
жРПЦА.
4 КАЗЕТЕ.

39
00:04:19,095 --> 00:04:20,995
"пАЖАРОТТИ".

40
00:04:23,196 --> 00:04:24,396
гОЛФ?

41
00:04:28,057 --> 00:04:30,397
"нАУИТЕ ИГРАТИ ГОЛФ".

42
00:04:31,198 --> 00:04:32,308
кОСА.

43
00:04:32,669 --> 00:04:34,109
ИЛЙАСТА КОСА.

44
00:04:36,110 --> 00:04:38,110
"нИГЕЛ кЕННЕДЫ" (ЖИОЛИНИСТ).

45
00:04:40,111 --> 00:04:42,811
йЕ ЛИ ТО ТО?

46
00:04:43,112 --> 00:04:47,999
пУНО ХЖАЛА. сТАЖИТ У ОЖЕ ПОДАТКЕ У АИ ЖИДЙЕТИ
ДА ЛИ ЖАМ СЕ НЕКЕ СТЖАРИ МОГУ ПОЖРАТИТИ.


47
00:04:49,100 --> 00:04:51,900
дО КАДА ТРЕБАТЕ БИТИ ПОТПУНО НИЙЕМИ?

48
00:04:53,101 --> 00:04:56,209
дО 6:00.
иМАТЕ ЙО САМО ДЖИЙЕ МИНУТЕ ДО КРАЙА.

49
00:04:57,110 --> 00:04:59,910
а КОЛИКО ЖАС ТРЕБА ТО ОДРАДИТИ?

50
00:05:02,011 --> 00:05:05,311
а ТКО ЙЕ ТО?

51
00:05:05,482 --> 00:05:08,662
дОБРО, У ТОМ СЛУАЙУ
У ЖАМ ЙА ДАТИ ПРИЛОГ.

52
00:05:10,703 --> 00:05:12,913
рЕЦИМО... ФУНТУ.

53
00:05:12,914 --> 00:05:15,114
зА СЖАКИ САТ КОЙИ СТЕ
УСПЙЕЛИ ДА ИЗДРИТЕ.

54
00:05:18,115 --> 00:05:21,915
мА, АКО ИЗДРИТЕ ДО КРАЙА
ДАТ У ЖАМ 20 ФУНТИ.

55
00:05:21,916 --> 00:05:23,916
о, ХЖАЛА Ж
[...]
Everything OK? Download subtitles