Preview Subtitle for Rushhour


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.MySubtitles.com

1
00Ψ00Ψ24,650 --> 00Ψ00Ψ27,923
GAS DO DASKE 3

2
00Ψ01Ψ21,477 --> 00Ψ01Ψ25,716
Kaj je ovo biloΠ Nisam ti rekao da
proe. Dovraga...

3
00Ψ01Ψ25,941 --> 00Ψ01Ψ32,817
Tvoja krivica... Zar me nitko
ne sluaΠΠ Dame..

4
00Ψ01Ψ32,910 --> 00Ψ01Ψ38,662
Zar niste vidjele da je zeleno
za njihΠ Da vidim vozake.

5
00Ψ01Ψ47,485 --> 00Ψ01Ψ54,396
Za 10min dat u signal da otvorite vrata.
-Drago mi ja da si tu, sigurniji sam..

6
00Ψ01Ψ54,599 --> 00Ψ02Ψ00,919
Samo radim svoj posao. -Ostani uz
mene, pravimo povijest sada.

7
00Ψ02Ψ03,935 --> 00Ψ02Ψ10,368
To je sranje. Zna li tko sam jaΠΠ Moja
porodica dri pola grada. -Zna tko sam jaΠ

8
00Ψ02Ψ10,506 --> 00Ψ02Ψ14,700
Detektiv Dejms Karter, LAPD. Moja
porodica dri slastiarnicu...

9
00Ψ02Ψ14,865 --> 00Ψ02Ψ20,184
Hou advokata. -Treba ti fitnes trener
da se ne ugoji.

10
00Ψ02Ψ20,330 --> 00Ψ02Ψ30,128
Da li moete da nam napiete upozorenjeΠ
-l jesam, volite li kinesku hranuΠ

11
00Ψ02Ψ32,364 --> 00Ψ02Ψ40,081
lzvinite. KartereΠ -Li, pokupio sam
super komade, veeras slavimo.

12
00Ψ02Ψ40,330 --> 00Ψ02Ψ47,365
Ne mogu da govoriti...-Ali ove ribe
su sui. -Ne mogu sad, izvini...

13
00Ψ02Ψ47,592 --> 00Ψ02Ψ52,627
Ljut si zbog onog to se desilo u
New Yorku. -Neu sad o tome..

14
00Ψ02Ψ52,793 --> 00Ψ03Ψ00,875
Prolo je 3 godine, zaboravi. -KakoΠ
lzabela mi je bila cura. -Ja astim veeras

15
00Ψ03Ψ01,361 --> 00Ψ03Ψ07,158
Li. -Moja majka vas pozdravlja.

16
00Ψ03Ψ07,474 --> 00Ψ03Ψ09,633
Svjetski sud za kriminal

17
00Ψ03Ψ34,800 --> 00Ψ03Ψ40,438
Kineske trijade imaju svoje lanove
u 100 zemalja svijeta...

18
00Ψ03Ψ40,589 --> 00Ψ03Ψ45,783
i nisu klinci kriminalci, to su
ozbiljni biznismeni..

19
00Ψ03Ψ45,964 --> 00Ψ03Ψ52,318
koji su sagradili carstvo vrijedno
50 biliona ¤ prostitucijom, iznudom...

20
00Ψ03Ψ52,460 --> 00Ψ03Ψ55,653
Moramo otkinuti glavu
toj zmiji..

21
00Ψ03Ψ55,802 --> 00Ψ04Ψ01,713
Kao Predsjednik ovog suda taj
zadatak sam povjerio mom prijatelju

22
00Ψ04Ψ01,934 --> 00Ψ04Ψ08,049
ambasadoru Hanu koji e voditi lov na
najveu krimi organizaciju na svijetu

23
00Ψ04Ψ21,236 --> 00Ψ04Ψ30,670
Dame i gospodo, trijadu je teko unititi

24
00Ψ04Ψ30,991 --> 00Ψ04Ψ37,709
Nitko ne zna tko su voe
ni kako doi do njih

25
00Ψ04Ψ38,070 --> 00Ψ04Ψ44,310
ali danas u ja pokrenuti misiju

26
00Ψ04Ψ44,450 --> 00Ψ04Ψ51,407
i vjerujem da sam konano locirao
Sai Sen

27
00Ψ04Ψ51,507 --> 00Ψ04Ψ56,543
Mr. ambasadore, ai en ne postoji.
-lzvinite

28
00Ψ04Ψ56,674 --> 00Ψ05Ψ02,231
tko je taj ai enΠ -S svim dunim
potovanjem, sir, elio bih..

29
00Ψ05Ψ10,088 --> 00Ψ05Ψ16,681
Svi na pod. -Pozovite doktora...

30
00Ψ05Ψ17,588 --> 00Ψ05Ψ20,827
Ostanite s njim.

31
00Ψ05Ψ54,230 --> 00Ψ06Ψ00,470
Pustit u vas ako se vidimo veeras...
-Napadnut kineski amabasador...

32
00Ψ06Ψ00,605 --> 00Ψ06Ψ04,241
Moram tamo, pomakni se...

33
00Ψ06Ψ44,007 --> 00Ψ06Ψ47,678
To je Li.

34
00Ψ06Ψ51,038 --> 00Ψ06Ψ54,232
to to radiΠ

35
00Ψ06Ψ55,594 --> 00Ψ07Ψ00,265
LAPD, sklonite s puta.

36
00Ψ07Ψ01,955 --> 00Ψ07Ψ05,070
OK, Li sad u se vratiti.

37
00Ψ07Ψ43,688 --> 00Ψ07Ψ46,848
Ne mrdaj.

38
00Ψ07Ψ50,042 --> 00Ψ07Ψ52,678
Zdravo Li.

39
00Ψ08Ψ11,593 --> 00Ψ08Ψ14,753
Moda e ti ovo pi.

40
00Ψ08Ψ19,956 --> 00Ψ08Ψ26,038
Baci pi
[...]
Everything OK? Download subtitles