Preview Subtitle for A Proper Violence


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:53,073 --> 00:00:59,113
- Chce ís na vưchod ?
- Áno, tak nejak som to vymyslel.

2
00:00:58,473 --> 00:01:02,913
- Vyhưba sa mestám.
- Áno.

3
00:01:04,593 --> 00:01:09,233
- Som unavenư.
- Áno.

4
00:01:09,073 --> 00:01:12,233
Ja tie.

5
00:01:15,913 --> 00:01:19,074
Veru tak.

6
00:01:18,634 --> 00:01:23,954
Zájdi ku kancelárii.
Pôjdem ich skontrolova.

7
00:02:46,155 --> 00:02:50,476
- Èo si tam robil tak dlho ?
- Niè.

8
00:02:52,116 --> 00:02:57,036
Mal som nejaké problémy, ale

9
00:02:55,796 --> 00:02:59,116
u je vetko v poriadku.

10
00:03:03,916 --> 00:03:07,116
Do èerta !

11
00:03:06,996 --> 00:03:08,876
Osem ?

12
00:03:08,636 --> 00:03:13,516
- A u je tak horko.
- No.

13
00:03:13,396 --> 00:03:18,636
- Ko¾ko je vody ?
- Nebude staèi.

14
00:03:26,956 --> 00:03:31,916
Zásobník je vzadu v kancelárii.

15
00:05:08,958 --> 00:05:12,039
Ahoj !

16
00:05:36,559 --> 00:05:41,319
Sarah, miláèik !
Èo sa stalo ?

17
00:05:41,239 --> 00:05:45,239
- O èo ide ?
- Tati !

18
00:05:44,399 --> 00:05:46,039
- Áno ?
- Tati !

19
00:05:45,999 --> 00:05:49,919
Otecko je tu !

20
00:05:49,039 --> 00:05:53,199
- Tam boli obludy.
- Nie, miláèik.

21
00:05:52,679 --> 00:05:58,720
iadne obludy neexistujú.
Bol to iba zlư sen.

22
00:05:57,360 --> 00:05:59,520
Èo sa stalo, tati ?

23
00:06:00,560 --> 00:06:04,760
Sarah mala zlư sen.

24
00:06:05,040 --> 00:06:10,360
- Videla som obludy, Jack.
- Obludy ?

25
00:06:09,760 --> 00:06:12,040
- Aké ?
- Neviem.

26
00:06:11,600 --> 00:06:15,800
Vyli zo skrine.
A schovávali sa v tme.

27
00:06:15,280 --> 00:06:17,760
Obludy z tmy.

28
00:06:17,360 --> 00:06:21,000
Vyzerajú dos hrozne,
ale nemôu ti niè urobi.

29
00:06:20,160 --> 00:06:24,320
Obzvlá pri zapnutom svetle.
Boja sa svetla.

30
00:06:23,760 --> 00:06:27,000
Èo sa stalo, miláèik ?

31
00:06:26,400 --> 00:06:31,880
- V poriadku ?
- Sáre sa snívalo o obludách.

32
00:06:31,400 --> 00:06:36,760
Povedal som jej, e niè
takého neexistuje.

33
00:06:35,480 --> 00:06:43,120
- Nechám zapnuté svetlo, pre kadư
prípad. - Dobrư nápad.

34
00:06:47,321 --> 00:06:51,161
- Hej, Jack !
- Hej, mami !

35
00:06:50,481 --> 00:06:53,441
Dobré ráno !

36
00:06:52,961 --> 00:06:55,881
Dobré ráno, miláèik !

37
00:06:57,761 --> 00:07:02,881
Pickup nechce natartova.
Zvezie ma ?

38
00:07:04,441 --> 00:07:08,881
- Nakàmil si Bearla ?
- Áno.

39
00:07:09,841 --> 00:07:13,401
Svetlo zabralo, e ?

40
00:07:15,601 --> 00:07:19,041
Poradím si.

41
00:07:23,081 --> 00:07:27,521
- Èo robí dnes, Jack ?
- Niè zvlátneho.

42
00:07:26,641 --> 00:07:29,601
Za pár dní mám písomku z matiky

43
00:07:28,121 --> 00:07:30,722
a dnes hrame baseball s Jimovou triedou
.

44
00:07:31,082 --> 00:07:35,002
Take sa isto nieèo zomelie.

45
00:07:34,322 --> 00:07:36,802
Len si zapamätaj,

46
00:07:36,402 --> 00:07:42,722
- e vdy ide o krk.
- Zdá sa, e je mimo hru.

47
00:07:40,602 --> 00:07:43,842
Áno, asi.

48
00:08:07,322 --> 00:08:10,322
Ahoj !

49
00:08:11,282 --> 00:08:16,523
Na astie mám dnes iba
Watsona s opakovanưm problémom.

50
00:08:15,562 --> 00:08:18,923
Prís pre teba ?

51
00:08:18,323 --> 00:08:23,923
Áno.
Pôjdeme dnes do autokina.

52
00:08:22,923
[...]
Everything OK? Download subtitles