Preview Subtitle for Amistad


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ04Ψ37,638 --> 00Ψ04Ψ41,553
Die zieke niet.
Alleen de gezonde slaven.

2
00Ψ04Ψ45,271 --> 00Ψ04Ψ47,229
Deze wel, ja.

3
00Ψ04Ψ50,110 --> 00Ψ04Ψ52,945
Zij wel. Maar zij niet.

4
00Ψ04Ψ54,323 --> 00Ψ04Ψ56,481
En zij ook.

5
00Ψ06Ψ29,716 --> 00Ψ06Ψ33,215
HAVANA, CUBA

6
00Ψ08Ψ33,264 --> 00Ψ08Ψ36,218
Ik wilde hen ook doden.

7
00Ψ08Ψ37,977 --> 00Ψ08Ψ42,770
Maar ze zeiden
dat ze ons naar huis zouden brengen.

8
00Ψ08Ψ48,572 --> 00Ψ08Ψ50,446
Dank u.

9
00Ψ08Ψ58,040 --> 00Ψ09Ψ00,282
Mr. Holabird...

10
00Ψ09Ψ05,048 --> 00Ψ09Ψ07,124
Wat 'n verhaal.

11
00Ψ09Ψ07,300 --> 00Ψ09Ψ12,757
Intriges, ontvoering en moed
tegenover onzegbaar lijden.

12
00Ψ09Ψ12,931 --> 00Ψ09Ψ16,217
En allemaal waar. Is dit ook waarΠ

13
00Ψ09Ψ16,393 --> 00Ψ09Ψ23,107
Sommige Afrikaanse stammen zijn al
eeuwenlang bezitters van slaven.

14
00Ψ09Ψ26,445 --> 00Ψ09Ψ28,568
Vertaal dat.

15
00Ψ09Ψ37,040 --> 00Ψ09Ψ43,577
Hoe word je slaaf, bijvoorbeeld bij
de MendeΠ U bent 'n Mende, zegt u.

16
00Ψ09Ψ45,132 --> 00Ψ09Ψ47,374
Vertaal dat.

17
00Ψ09Ψ55,685 --> 00Ψ10Ψ02,055
Door oorlogen of schulden.
- Aha. Hoeveel schuldenaren heeft uΠ

18
00Ψ10Ψ02,233 --> 00Ψ10Ψ07,026
U begrijpt niet...
- Mr. Holabird intimideert hem.

19
00Ψ10Ψ07,197 --> 00Ψ10Ψ12,737
'Slaaf' is in Mende 'arbeider'.
- Zijn ze ook landeigenarenΠ

20
00Ψ10Ψ12,911 --> 00Ψ10Ψ18,072
Krijgen ze loonΠ
Kunnen arbeiders ook werk weigerenΠ

21
00Ψ10Ψ18,250 --> 00Ψ10Ψ22,498
Hij verhoort de tolk.
- Hij praat voor de getuige.

22
00Ψ10Ψ22,672 --> 00Ψ10Ψ25,626
De getuige...
- Mr. Baldwin.

23
00Ψ10Ψ25,800 --> 00Ψ10Ψ31,387
Al goed, Mr. Baldwin. Slavernij,
werken voor kost en inwoning.

24
00Ψ10Ψ31,556 --> 00Ψ10Ψ35,637
Hoe je 't ook noemt,
het idee blijft hetzelfde.

25
00Ψ10Ψ35,811 --> 00Ψ10Ψ39,560
En dat idee kent hij wel.

26
00Ψ10Ψ39,732 --> 00Ψ10Ψ44,310
Het komt toch neer op geld.
Slaven, productie, geld.

27
00Ψ10Ψ44,487 --> 00Ψ10Ψ50,775
Dezelfde gedachte, hier en daar.
Maar ik vraag me iets af.

28
00Ψ10Ψ51,744 --> 00Ψ10Ψ56,703
Slachten jullie mensen
doorgaans hun slaven af...

29
00Ψ10Ψ56,875 --> 00Ψ11Ψ00,209
op de wijze die u net beschreefΠ

30
00Ψ11Ψ03,215 --> 00Ψ11Ψ07,083
Natuurlijk niet.
Wat voor zin heeft datΠ

31
00Ψ11Ψ07,261 --> 00Ψ11Ψ13,430
Je slaven doden is als je huis
afbranden, of je hut. NietwaarΠ

32
00Ψ11Ψ15,478 --> 00Ψ11Ψ19,476
Hoe verklaart u die paradoxΠ

33
00Ψ11Ψ23,987 --> 00Ψ11Ψ27,273
Ik begrijp u niet.
- Heus wel.

34
00Ψ11Ψ27,491 --> 00Ψ11Ψ29,946
Iedereen begrijpt me.

35
00Ψ11Ψ30,119 --> 00Ψ11Ψ34,947
Wat u uw kwelgeesten,
de slachtoffers, toeschrijft...

36
00Ψ11Ψ35,124 --> 00Ψ11Ψ38,327
en elk aspect van uw getuigenis...

37
00Ψ11Ψ38,502 --> 00Ψ11Ψ41,836
raken kant noch wal.

38
00Ψ11Ψ43,466 --> 00Ψ11Ψ46,882
Niet eens voor uzelf. Toch bedankt.

39
00Ψ11Ψ47,053 --> 00Ψ11Ψ50,090
Het was 'n mooi verzinsel.

40
00Ψ11Ψ50,265 --> 00Ψ11Ψ52,305
Geen vragen meer.

41
00Ψ12Ψ02,903 --> 00Ψ12Ψ07,566
Kapitein Fitzgerald,
wat is uw taak in de marineΠ

42
00Ψ12Ψ07,742 --> 00Ψ12Ψ12,570
Het opsporen van slavenschepen
bij Ivoorkust.

43
00Ψ12Ψ12,747 --> 00Ψ12Ψ16,330
Slavernij is verboden
naar Brits recht.

44
00Ψ12Ψ16,501 --> 00Ψ12Ψ22,088
Maar vrije mensen illegaal
wegvoeren naar de Nieuwe Wereld...

45
00Ψ12Ψ22,257 --> 00Ψ12Ψ27,881
zoals Cinque ve
[...]
Everything OK? Download subtitles