Preview Subtitle for Amado


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1

00:00:00,185 --> 00:00:05,737

Ze verzetten zich tegen oorlogszuchtige


dynastien, ook ondergronds.2

00:00:05,905 --> 00:00:11,901

Angst, symbolisme, bloedrituelen en


geheimhouding speelden bij hen een rol.3

00:00:12,065 --> 00:00:18,379

Meedogenloos zetten ze zich in bij


praktijken die illegale winsten geven.4

00:00:18,545 --> 00:00:23,380

Gebruik hun naam met


terughoudendheid. Het zijn de Triades.5

00:00:53,665 --> 00:00:57,374

In de tijd dat stammen


door Noord-Amerika zwierven...6

00:00:57,545 --> 00:01:03,381

kwam er aan de andere kant


van de wereld een organisatie op...7

00:01:03,545 --> 00:01:07,379

die zou uitgroeien


tot een mondiaal netwerk.8

00:01:07,545 --> 00:01:11,618

Ze terroriseerden miljoenen mensen


door geweld en intimidatie.9

00:01:11,785 --> 00:01:15,141

Tegenwoordig kennen wij ze


als de triades.10

00:01:16,665 --> 00:01:22,137

In de 17de eeuw ontstonden


de eerste triades.11

00:01:22,305 --> 00:01:27,140

De oorzaak: De strijd om de macht


in China tussen twee dynastien.12

00:01:27,305 --> 00:01:30,263

De regerende Ming werd aangevallen...13

00:01:30,425 --> 00:01:33,895

en afgezet door de rivaliserende


Tj'ing-keizers.14

00:01:34,065 --> 00:01:38,024

De Shaolin monniken


kwamen de Mings te hulp.15

00:01:38,185 --> 00:01:42,383

De orde kreeg grote bekendheid


door de tv-serie Kung Fu.16

00:01:42,545 --> 00:01:47,380

De vechtkunst van de Shaolin werd


gevreesd en de Tj'ing liet ze doden.17

00:01:47,545 --> 00:01:53,142

Het klooster werd verwoest


en alle monniken omgebracht.18

00:01:53,305 --> 00:01:55,899

Een kleine groep wist te ontkomen.19

00:01:56,065 --> 00:02:00,616

Zij vormden een geheime organisatie


gebaseerd op patriottisme...20

00:02:00,785 --> 00:02:04,380

en een strenge onderlinge


loyaliteitscode.21

00:02:04,545 --> 00:02:08,618

Oorspronkelijk kwamen ze bijeen


voor wederzijdse belangen...22

00:02:08,785 --> 00:02:15,020

zoals handel en het smeden van familie-


banden. Het waren geen criminelen.23

00:02:15,185 --> 00:02:19,622

Dat onderscheidt ze van andere


georganiseerde misdaadorganisaties.24

00:02:19,785 --> 00:02:25,382

Eeuwenlang horen zij bij de


Chinese geschiedenis en cultuurgoed.25

00:02:25,545 --> 00:02:29,140

Ze deden veel goeds


voor de Chinese gemeenschap.26

00:02:29,305 --> 00:02:33,264

Ze hielpen Chinezen in en buiten China


naar een beter leven.27

00:02:33,425 --> 00:02:40,137

Maar toen ze vogelvrij verklaard werden


gingen ze de criminaliteit in.28

00:02:40,305 --> 00:02:44,901

De triades speelden een actieve rol


in de Chinese politiek.29

00:02:45,065 --> 00:02:50,139

Ze brachten dynastien aan de macht


en zetten die ook weer af.30

00:02:50,305 --> 00:02:55,379

De keizers zetten ze vaak in


als guerrilla of als geheim agent.31

00:02:55,545 --> 00:03:00,903

Die wisselwerking met de maatschappij


steunde de ontwikkeling van de triades.32

00:03:01,065 --> 00:03:06,014

Voor een beter begrip moet
[...]
Everything OK? Download subtitles