Preview Subtitle for A Necessary Death


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:25,400 --> 00:02:29,678
Galli aan de zuidkant van de Alpen

2
00:02:45,480 --> 00:02:47,436
Goed zo.

3
00:02:50,400 --> 00:02:51,958
We gaan eten.

4
00:03:08,400 --> 00:03:10,152
We zijn er zo.

5
00:03:21,160 --> 00:03:23,355
Ik heb eens nagedacht.

6
00:03:23,400 --> 00:03:26,358
Als je niet wilt,
hoef je niet terug naar het collegium.

7
00:03:26,400 --> 00:03:28,118
De bevelen zijn van Antonius.

8
00:03:28,160 --> 00:03:31,038
Ze zijn niet herroepen.

9
00:03:31,080 --> 00:03:33,275
Er zijn daar alleen dieven en moordenaars.

10
00:03:33,320 --> 00:03:35,151
Dat is niks voor kinderen.

11
00:03:35,200 --> 00:03:36,519
Waar moet ik dan heen?

12
00:03:36,560 --> 00:03:38,915
Waar vinden ze respect en waardigheid?

13
00:03:38,960 --> 00:03:41,838
Waar worden ze niet veracht?

14
00:03:42,440 --> 00:03:44,749
Als je maar niet daarheen gaat.

15
00:03:44,800 --> 00:03:47,598
Ga ver weg.
Wie zal erachter komen?

16
00:03:47,640 --> 00:03:48,629
Moet ik liegen?

17
00:03:48,680 --> 00:03:50,830
Oneerlijk leven?

18
00:03:53,960 --> 00:03:56,952
Er zijn leugens en leugens, h?

19
00:03:57,000 --> 00:04:00,037
Deze kant op.
Ja, kom maar.

20
00:04:00,760 --> 00:04:02,796
Wat krijgen we nou?

21
00:04:06,000 --> 00:04:08,639
Zet maar neer.

22
00:04:12,000 --> 00:04:15,197
Op wiens bevel wordt de weg geblokkeerd?

23
00:04:15,240 --> 00:04:18,198
Op bevel van Gaius Octavianus Caesar.

24
00:04:18,240 --> 00:04:20,629
Hou je paard vast.
We komen bij je.

25
00:04:23,760 --> 00:04:24,909
Zus.

26
00:04:35,120 --> 00:04:37,111
Nog niet.

27
00:04:37,160 --> 00:04:39,674
We kunnen niet vluchten zonder geld.

28
00:04:44,080 --> 00:04:45,672
Is Octavianus met z'n leger in Rome?

29
00:04:45,720 --> 00:04:49,508
Hij heeft op het veld van Mars
kwartier gemaakt. 15.000 man.

30
00:04:55,880 --> 00:04:57,871
Hij is een beetje agressief, h?

31
00:04:57,920 --> 00:05:00,718
Hij heeft jouw heer een lesje geleerd.

32
00:05:00,760 --> 00:05:02,955
Hij weet wat hij doet.

33
00:05:09,360 --> 00:05:11,157
M'n beste jongen.

34
00:05:12,560 --> 00:05:15,393
Je bent een held van de Republiek.

35
00:05:16,360 --> 00:05:20,433
Caesar zelf had
geen mooiere overwinning kunnen behalen.

36
00:05:20,480 --> 00:05:22,516
Ik ben Caesar zelf...

37
00:05:22,560 --> 00:05:23,834
in naam.

38
00:05:23,880 --> 00:05:26,189
Inderdaad.

39
00:05:26,240 --> 00:05:28,879
Namens de Senaat...

40
00:05:28,920 --> 00:05:31,753
spreek ik onze dank uit.

41
00:05:31,800 --> 00:05:34,758
Krijg ik niet de zegetocht
waarom ik gevraagd heb?

42
00:05:34,800 --> 00:05:37,360
Ho even.
Ik doe je een plezier.

43
00:05:37,400 --> 00:05:40,915
Mutina was een leuke overwinning, zeker.

44
00:05:40,960 --> 00:05:43,155
Maar je hebt gewonnen van andere Romeinen.

45
00:05:43,200 --> 00:05:45,077
En met alle respect...

46
00:05:45,120 --> 00:05:46,633
Hirtius en Pansa...

47
00:05:46,680 --> 00:05:49,638
Die zijn dood.

48
00:05:51,720 --> 00:05:53,711
Moge de goden ze honing voeren.

49
00:05:54,680 --> 00:05:55,954
Ze zijn dood.

50
00:05:58,000 --> 00:06:00,992
Het is welbekend
dat het bevel tijdens de veldslag...

51
00:06:01,040 --> 00:06:02,519
bij hen lag.

52
00:06:02,560 --> 00:06:05,154
[...]
Everything OK? Download subtitles