Preview Subtitle for Blood Snow


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:35,926 --> 00:01:46,000


2
00:02:13,537 --> 00:02:14,853
Добредојдовте, Лорде Старк.

3
00:02:14,973 --> 00:02:18,273
Големиот свештеник Пајсел свика
состанок за малиот совет.

4
00:02:18,308 --> 00:02:20,408
Се бара вашето прируство.

5
00:02:21,910 --> 00:02:25,013
Смести ги девојките.
Јас ќе се вратам за вечерата.

6
00:02:25,047 --> 00:02:27,682
- Џори, ти оди со нив.
- Да, Лорде.

7
00:02:27,717 --> 00:02:31,453
Ако сакате да се пресоблечете
во нешто поприкладно...

8
00:03:07,624 --> 00:03:09,959
Фала им на боговите
што си тука, Старк.

9
00:03:10,927 --> 00:03:14,452
Крајно време беше да имаме
жилав северен водач.

10
00:03:15,365 --> 00:03:17,066
Мене ми е мило што гледам дека
ти го заштитуваш тронот.

11
00:03:17,100 --> 00:03:19,134
Цврст е.

12
00:03:19,169 --> 00:03:21,637
Се прашувам колку кралки
газови го мазнеле.

13
00:03:21,672 --> 00:03:23,672
Како беше изразот?

14
00:03:23,707 --> 00:03:26,810
„Кралот сере,
а Десната Рака го брише“.

15
00:03:26,844 --> 00:03:30,314
Многу убав оклоп.

16
00:03:30,348 --> 00:03:32,750
- Нема ни гребнатинка на него.
- Знам.

17
00:03:32,784 --> 00:03:36,321
Замавнуваа кон мене со години,
ама секогаш промашуваа.

18
00:03:36,355 --> 00:03:39,224
Тогаш мудро си ги бирал противниците.

19
00:03:40,460 --> 00:03:42,495
Имам талент за тоа.

20
00:03:45,632 --> 00:03:48,767
Сигурно ти е чудно
да влезеш во оваа соба.

21
00:03:51,037 --> 00:03:54,006
Стоев тука кога тоа се случи.

22
00:03:55,008 --> 00:03:57,075
Брат ти беше многу храбар.

23
00:03:57,110 --> 00:03:58,911
А и татко ти.

24
00:03:58,945 --> 00:04:01,079
Не заслужија да умрат така.

25
00:04:01,114 --> 00:04:03,982
Никој не заслужува
да умре така.

26
00:04:04,017 --> 00:04:05,884
Ама ти само си стоел
тука и си гледал.

27
00:04:05,919 --> 00:04:08,888
500 мажи стоеа и гледаа.

28
00:04:08,922 --> 00:04:11,691
Сите големи витези
од Седумте Кралства...

29
00:04:11,725 --> 00:04:14,126
Мислиш дека некој кажа збор,
крена прст?

30
00:04:14,161 --> 00:04:16,762
Не, Лорде Старк.

31
00:04:16,797 --> 00:04:21,400
500 мажи, а собава беше
тивка како гробница.

32
00:04:23,069 --> 00:04:25,538
Освен врисоците, секако,

33
00:04:25,572 --> 00:04:28,407
и смеењето на Лудиот Крал.

34
00:04:28,442 --> 00:04:31,177
А подоцна...

35
00:04:31,211 --> 00:04:33,845
Кога гледав како Лудиот Крал умира,

36
00:04:33,879 --> 00:04:37,248
се сетив како се смее
додека татко ти гореше...

37
00:04:38,551 --> 00:04:40,218
И ја почувствував правдата.

38
00:04:43,222 --> 00:04:45,890
Тоа си го кажуваш
за да заспиеш полесно?

39
00:04:46,959 --> 00:04:49,695
Дека си слуга на правдата?

40
00:04:49,729 --> 00:04:51,797
Дека го одмаздуваше
татко ми кога

41
00:04:51,832 --> 00:04:54,401
го зари мечот во грбот
на Арис Таргериен?

42
00:04:54,435 --> 00:04:56,203
Кажи ми...

43
00:04:56,238 --> 00:04:59,273
Ако го забодев Лудиот Крал во
стомакот, наместо во грбот,

44
00:04:59,308 --> 00:05:01,877
ќе ме почитуваше повеќе?

45
00:05:01,911 --> 00:05:04,446
Добро му служеше,

46
00:05:04,480 --> 00:05:07,416
кога служењето беше безбедно.

47
00:05:19,263 --> 00:05:21,498
Лорде Старк.

48
00:05:23,934 --> 00:05:25,735
Лорде Варис.

49
00:05:25,770 --> 00:05:29,138
Многу ми беше жал кога слушнав
за вашите проблеми на Кралскиот пат.

50

[...]
Everything OK? Download subtitles