Preview Subtitle for Imperium


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{177}{219}Dziękuję.
{336}{407}/Zatrzymanie młodej dziewczyny
[...]
Everything OK? Download subtitles