Preview Subtitle for A Little Confession


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,500 --> 00:00:03,749
U prethodnim epizodama
"Slatkih malih lažljivica"


2
00:00:03,750 --> 00:00:08,000
Da li shvatate šta ovi snimci predstavljaju?
- Ian nas je posmatrao godinama.

3
00:00:08,303 --> 00:00:13,005
Nema ništa loše u vezi nas, Toby.
Mi nismo u srodstvu.

4
00:00:13,040 --> 00:00:18,441
Alison je tako lukava. Ako se ovi video
snimci pojave, sve ćemo izgubiti.

5
00:00:19,380 --> 00:00:22,779
Ja to neću dozvoliti.

6
00:00:26,020 --> 00:00:31,658
Zdravo, ja sam Jackie Molina. Ovo je
kuća Montomeryjevih. - Izvinite.

7
00:00:31,692 --> 00:00:34,661
Ona je bila prva zaista ozbiljna devojka,
koju sam ikad imao.

8
00:00:34,695 --> 00:00:37,864
To što mi nisi rekao za nju
je bila laž. - Žao mi je.

9
00:00:37,899 --> 00:00:42,349
Špijunirao si me sve ovo vreme.
- Ne svo vreme. - Ne pipaj me!

10
00:00:42,384 --> 00:00:46,434
Daj joj ovo obavezno.

11
00:00:47,329 --> 00:00:50,677
Tati su produžili ugovor.
Hoće da odemo u Texas.

12
00:00:50,711 --> 00:00:53,840
Misliš, u posetu?
- Na godinu dana.

13
00:00:54,582 --> 00:00:59,436
Znaš, nikad se nigde nisam osećala sigurno,
ali sada imam takav osećaj.

14
00:00:59,482 --> 00:01:02,522
Melissa bi želela da sredim ovo.

15
00:01:02,557 --> 00:01:05,337
Pobrinućeš se za mene kao što
si se pobrinuo za Alison?

16
00:01:05,359 --> 00:01:10,129
Pa, jesi li je zato ubio...?
Jer je našla tvoje video snimke?

17
00:01:10,965 --> 00:01:14,416
Molim te. Ako voliš moju sestru,
nećeš ovo uraditi.

18
00:01:14,451 --> 00:01:18,605
Ovo radim, upravo zato jer je volim.

19
00:01:18,639 --> 00:01:23,910
Pusti me!
Šta ti radiš ovde?

20
00:01:26,980 --> 00:01:32,417
Je l' ovo neka šala?
Tamo unutra nema nikog.

21
00:01:34,054 --> 00:01:38,959
"Lepo spavajte,
dok još to možete, kučke. - A"

22
00:01:46,567 --> 00:01:50,937
Nije se mrdao, u redu, i nije disao.
Jer je bio mrtav.

23
00:01:50,972 --> 00:01:54,611
JE mrtav. Ne bio, već je.

24
00:01:54,646 --> 00:01:57,611
Pa, ukoliko ne mislimo da je Ian zombi,
neko je sklonio telo.

25
00:01:57,645 --> 00:01:59,946
Verovatno su ga ubacili
u prtljažnik kola od "A".

26
00:01:59,947 --> 00:02:02,482
Verovatno je na putu da se
nađe u mašini za mlevenje mesa.

27
00:02:02,516 --> 00:02:05,585
O, ma daj, Em, moraš prestati
da gledaš više te horor filmove.

28
00:02:05,620 --> 00:02:09,422
Društvo, "A" nas verovatno
upravo sad posmatra.

29
00:02:09,457 --> 00:02:12,802
Bilo ko od ovih ljudi može biti "A".

30
00:02:13,761 --> 00:02:16,261
Pola grada je ovde!

31
00:02:16,630 --> 00:02:20,515
Cure, hoće da vas vide dole u stanici.
Ja sam ovde da vas odvezem.

32
00:02:20,667 --> 00:02:24,762
Uh, dobro, videla sam roditelje malopre.
Želeće da znaju gde idemo.

33
00:02:24,797 --> 00:02:30,874
Naći će nas tamo.
Hajdemo.

34
00:02:46,827 --> 00:02:50,048
Hej, mislila sam da idemo
u policijsku stanicu.

35
00:02:55,069 --> 00:02:58,805
Zašto smo stali? - Garret...
- Hajdemo.

36
00:02:58,839 --> 00:03:02,866
Neću, ja ne idem nigde.
- Izlazite iz kola.

37
00:03:16,824 --> 00:03:20,727
Nije sigurno da pričamo u kolima.
- Ni ovde napolju mi ne deluje bezbedno.

38
00:03:20,761 --> 00:03:23,698
Vidi, žao mi je ako sam vam uplašio,
ali koje treba da znate

39
00:03:23,699 --> 00:03:26,700
pre nego što krenete da odgovarate
na pitanja. - Slušamo.

40
00:03:26
[...]
Everything OK? Download subtitles