Preview Subtitle for Men In Black Iisub


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,600 --> 00:00:29,800
Мистерии в историята
с водещ Питър Грей.

2
00:00:29,900 --> 00:00:33,900
Въпреки че никой не е успял
да докаже съществуването им,...

3
00:00:34,100 --> 00:00:37,200
...квалифицирана държавна агенция,
наречена "Мъже в черно",...

4
00:00:37,400 --> 00:00:40,700
...провежда тайни операции
тук, на Земята,...

5
00:00:40,900 --> 00:00:45,000
...за да ни предпазва всички нас от
извънземните същества от други галактики.

6
00:00:45,100 --> 00:00:48,600
Ето една от техните истории,
която "никога не се е случвала".

7
00:00:48,800 --> 00:00:53,000
От едно от техните досиета,
което никога не е съществувало...

8
00:00:53,600 --> 00:00:57,800
1978. Лидерите на Зарта
напускат планетата си,...

9
00:00:57,900 --> 00:01:03,200
...за да избягат от ноктите
на злата Серлина.

10
00:01:03,700 --> 00:01:07,600
При идването си на Земята, зартанците
донесли най-голямото си съкровище:

11
00:01:08,000 --> 00:01:12,000
Светлината на Зарта -
космическа сила, толкова могъща,...

12
00:01:12,200 --> 00:01:16,700
...че в неподходящи ръце би довела
до унищожаването на Зарта.

13
00:01:17,200 --> 00:01:20,600
Принцесата на Зарта, Лорана,
помолила мъжете в черно...

14
00:01:20,800 --> 00:01:23,100
...да скрият Светлината от Серлина.

15
00:01:23,600 --> 00:01:25,600
Но те нямали избор.

16
00:01:25,800 --> 00:01:29,300
Тяхната намеса щяла да застраши
сигурността на Земята.

17
00:01:30,600 --> 00:01:35,700
Въпреки това те действали смело,
отвлякли вниманието на Серлина...

18
00:01:35,900 --> 00:01:38,100
...и така помогнали на зартанците
да избягат,...

19
00:01:38,300 --> 00:01:42,000
...за да скрият съкровището си
на друга планета.

20
00:01:43,100 --> 00:01:47,800
Серлина се освободила и
се зарекла, че ще намери Светлината...

21
00:01:48,000 --> 00:01:52,900
...и че ще разруши всяка планета,
която се изпречи на пътя й.

22
00:01:54,100 --> 00:01:56,800
И така, неподозиращи какво е
се е случило, хората на Земята...

23
00:01:57,000 --> 00:02:04,200
...отново били спасени от тайното
общество, познато като "Мъже в черно".

24
00:02:35,000 --> 00:02:38,000
Томи Лий Джоунс / Уил Смит

25
00:02:44,000 --> 00:02:47,000
М Ъ Ж Е В Ч Е Р Н О II

26
00:03:36,600 --> 00:03:39,500
Юли 2002

27
00:03:47,600 --> 00:03:50,100
Харви, ела тук!

28
00:03:50,600 --> 00:03:52,800
Харви. Тук, тук!

29
00:03:52,900 --> 00:03:55,200
Лаеш срещу луната, глупако.

30
00:03:55,400 --> 00:03:57,100
Харви. Харви!

31
00:05:12,100 --> 00:05:17,100


32
00:05:58,400 --> 00:06:00,200
Здравей, красавице.

33
00:06:01,200 --> 00:06:02,900
Сладка си.

34
00:06:07,100 --> 00:06:08,300
Хей, какво, по...?

35
00:06:13,400 --> 00:06:15,800
Да, и ти си сладък.

36
00:07:04,900 --> 00:07:07,300
Никакви импровизации,
никакви геройства. По устава.

37
00:07:07,500 --> 00:07:09,000
Ясно. Хей!

38
00:07:10,100 --> 00:07:12,400
Здрасти, Джеф, приятел,
какво става?

39
00:07:12,600 --> 00:07:16,600
-Чудехме се защо си тук.
-Човекът на теб говори.

40
00:07:16,900 --> 00:07:21,000
Знаеш уговорката ни.
Ти оставаш в другия край на метрото...

41
00:07:21,200 --> 00:07:23,600
...и получаваш всичкия боклук,
който искаш.

42
00:07:23,800 --> 00:07:26,600
Какво, по дяволите,
правиш тук, червей!

43
0
[...]
Everything OK? Download subtitles