Preview Subtitle for Addams Family Values


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,636 --> 00:00:24,191
versatt av k農la: undertexter

2
00:00:24,608 --> 00:00:33,367
Nyaste svenska texterna p n壘et-
k農la: undertexter

3
00:00:46,505 --> 00:00:49,842
Kom, sorg.
Vi v農komnar dig.

4
00:00:49,925 --> 00:00:51,927
L竇 oss f他enas i sorg,

5
00:00:52,010 --> 00:00:54,221
gl鹿jas i f他tvivlan,

6
00:00:54,263 --> 00:00:56,932
och hedra
den lyckliga d漆en.

7
00:00:57,015 --> 00:00:59,977
K雷a 農skade...

8
00:01:44,104 --> 00:01:47,274
Bra uppvisning, gamle man.

9
00:01:47,357 --> 00:01:48,317
Gomez.

10
00:01:48,400 --> 00:01:49,985
Cara mia?

11
00:01:50,068 --> 00:01:51,278
Underbara nyheter.

12
00:01:51,320 --> 00:01:53,822
Jag ska ha barn...

13
00:01:53,906 --> 00:01:55,824
exakt nu.

14
00:02:02,206 --> 00:02:03,790
Syster, hur t壘t 雷 det
mellan v雷karna?

15
00:02:03,832 --> 00:02:05,459
15 sekunder,
doktorn.

16
00:02:05,542 --> 00:02:07,377
Har du outh雷dligt ont?

17
00:02:07,461 --> 00:02:10,464
r det om牢skligt?
Min 農skling, 雷 det tortyr?

18
00:02:10,506 --> 00:02:12,591
Oui.

19
00:02:14,259 --> 00:02:16,553
Och sen` kysste mamma pappa,

20
00:02:16,637 --> 00:02:18,639
och 牢geln ber壘tade
det f他 storken.

21
00:02:18,722 --> 00:02:20,766
Storken fl枕 ner fr銅
himmeln

22
00:02:20,849 --> 00:02:25,270
och lade en diamant under ett l妥
i k胴landet,

23
00:02:25,354 --> 00:02:29,066
och diamanten f他vandlades
till en baby.

24
00:02:29,149 --> 00:02:32,069
V枓a f他農drar ska ocks
ha ett barn.

25
00:02:32,152 --> 00:02:34,655
De har haft sex.

26
00:02:34,738 --> 00:02:36,240
Krysta, Mrs. Addams.

27
00:02:38,367 --> 00:02:39,868
T銅g!

28
00:02:39,910 --> 00:02:40,953
T銅g!

29
00:02:41,036 --> 00:02:42,996
T銅g!

30
00:02:48,210 --> 00:02:50,462
Vill du ha sm雷tlindring?

31
00:02:50,546 --> 00:02:53,173
Nej tack.
Men fr洞a barnen.

32
00:02:53,257 --> 00:02:54,716
Cara mia.

33
00:02:54,758 --> 00:02:57,135
Mon cher.

34
00:02:57,219 --> 00:02:58,637
Mrs. Addams, barnet?

35
00:02:58,720 --> 00:03:00,764
Pardon.

36
00:03:00,848 --> 00:03:03,016
- Det 雷 en pojke.
- Det 雷 flicka.

37
00:03:04,059 --> 00:03:06,019
- Gomez!
- N洞ra nyheter?

38
00:03:06,061 --> 00:03:07,187
Pappa,
vad blev det?

39
00:03:07,271 --> 00:03:09,857
Det blev en Addams!

40
00:03:53,984 --> 00:03:56,695
Jag har ordnat en 妥erraskning,
min k雷a.

41
00:03:56,778 --> 00:03:59,323
Jag hoppas du tycker om den.

42
00:04:18,592 --> 00:04:23,263
Oh, Gomez, det 雷 m他k,
det 雷 deprimerande, det 雷 漆slig.

43
00:04:23,347 --> 00:04:25,098
Det l竇er, "parvel."

44
00:04:25,140 --> 00:04:26,475
Det 雷 en dr鍼.

45
00:04:26,558 --> 00:04:28,018
Kom, cara mia.

46
00:04:29,978 --> 00:04:33,106
Addams vagga.

47
00:04:47,496 --> 00:04:49,790
V農kommen hem, min son.

48
00:04:51,458 --> 00:04:53,210
Det 雷 inte sant.

49
00:04:53,293 --> 00:04:55,170
Alla vet att det 雷 det.

50
00:04:55,212 --> 00:04:58,674
N雷 du f枓 ett nytt barn,
m痘te ett av de andra barnen d.

51
00:04:58,757 --> 00:05:02,177
- Verkligen?
- Det 雷 en tradition. Det m痘te bli en av oss.

52
00:05:02,261 --> 00:05:05,305
Vem av oss?

53
00:05:05,347 --> 00:05:07,391
De beh妥er bara en pojke.

54
00:05:11,353 --> 00:05:13,272
Han har min fars 枕on.

55
00:05:13,355 --> 00:05:16,191
Gomez, ta ut dem fr銅 munnen.

56

[...]
Everything OK? Download subtitles