Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,600 --> 00:00:12,270
В предишните епизоди на 24.

2
00:00:12,710 --> 00:00:14,040
Искам да арестуват Бауер.

3
00:00:14,080 --> 00:00:16,620
Бауер ръководи операция.

4
00:00:16,660 --> 00:00:18,900
Джак Бауер не е единственият,
който може да свърши тази работа!

5
00:00:18,930 --> 00:00:20,260
Сложете някой друг да ръководи!

6
00:00:20,300 --> 00:00:21,600
Джак, имаме проблем.

7
00:00:21,800 --> 00:00:24,360
Тайните служби идват насам,
за да те арестуват.

8
00:00:24,390 --> 00:00:26,100
Бил, те не могат да прекъснат
тази мисия.

9
00:00:26,130 --> 00:00:27,330
Трябва да ги задържиш.

10
00:00:27,370 --> 00:00:28,550
Не мога да направя нищо от тук.

11
00:00:28,590 --> 00:00:32,040
Трябва да хванеш Марван, преди
Тайните служби да пристигнат.

12
00:00:32,070 --> 00:00:35,490
Американци, вие днес се събуждате
в един различен свят.

13
00:00:35,520 --> 00:00:38,000
Виждам Марван.
Той е в сградата.

14
00:00:39,320 --> 00:00:40,430
По дяволите.
Те знаят, че сме тук.

15
00:00:40,470 --> 00:00:41,550
Всички към вратите.

16
00:00:41,580 --> 00:00:42,200
Открити сме!

17
00:00:42,240 --> 00:00:44,170
Тръгвайте!

18
00:00:49,350 --> 00:00:51,560
Президентът Логан е разбрал,
че това е грешка.

19
00:00:51,590 --> 00:00:52,430
Свободен си.

20
00:00:54,750 --> 00:00:56,310
Щяхме да хванем Марван.

21
00:00:57,450 --> 00:00:58,680
По дяволите!
Беше ни в ръцете!

22
00:00:59,420 --> 00:01:02,140
Този човек, Марван,
притежава ядрена бойна глава

23
00:01:02,170 --> 00:01:03,570
и аз му позволих да се измъкне.

24
00:01:03,600 --> 00:01:04,100
Мистър Президент...

25
00:01:04,130 --> 00:01:04,960
Спри!

26
00:01:05,000 --> 00:01:07,300
Дори не заслужавам
да бъда наричан така.

27
00:01:07,850 --> 00:01:10,930
Има някой, който може да Ви
съветва по-добре от мен.

28
00:01:11,500 --> 00:01:13,490
Не съм сигурен какво
искаш да направя.

29
00:01:14,010 --> 00:01:18,170
Президентът Логан иска Вие да ръководите
издирването на откраднатата

30
00:01:18,170 --> 00:01:22,110
бойна глава и да вземате такива решения,
каквито сметнете за необходимо.

31
00:01:22,670 --> 00:01:23,890
Съвместим ли е?

32
00:01:23,930 --> 00:01:26,030
трябва да пренастроя
пусковия механизъм.

33
00:01:26,060 --> 00:01:27,710
Пренастроена ли е бойната глава?

34
00:01:28,040 --> 00:01:31,820
Да, може да имаме пробив
в сигурността.

35
00:01:31,850 --> 00:01:32,820
Кой?

36
00:01:32,860 --> 00:01:34,510
Техникът, Сабир.

37
00:01:34,550 --> 00:01:36,920
Приятелката му
става подозрителна.

38
00:01:37,320 --> 00:01:40,830
Мисля, че Сабир се е
свързал с радикални групи.

39
00:01:41,320 --> 00:01:42,620
Искате да кажете терористи?

40
00:01:42,650 --> 00:01:43,160
Да.

41
00:01:43,200 --> 00:01:46,180
Жената, която се обади по телефона за това,
че подозира приятеля си, се появи.

42
00:01:46,220 --> 00:01:48,590
Изпрати ни схема
на микрочип, които

43
00:01:48,590 --> 00:01:50,960
се използва изключително
в ядрени бойни глави.

44
00:01:50,990 --> 00:01:51,720
Вземи екип със себе си.

45
00:01:51,750 --> 00:01:52,450
Да се захващаме за това.

46
00:01:53,170 --> 00:01:53,850
Какво беше това?

47
00:01:55,820 --> 00:01:57,210
Той ще ни блъска!

48
00:02:08,610 --> 00:02:12,8
[...]
Everything OK? Download subtitles