Preview Subtitle for Just Seen It


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:36,700 --> 00:00:40,058
Godinama sam bio poznat
pod mnogim imenima.


2
00:00:40,100 --> 00:00:44,658
Vraji ma*ak,
Krzneni ljubavnik...


3
00:00:44,700 --> 00:00:48,958
...Chupacabra,
Nestani na kvadrat...


4
00:00:49,000 --> 00:00:51,958
Riَi Kazanova.

5
00:00:54,581 --> 00:01:00,039
Ali za ve«inu,
ja sam Ma*ak u *izmama!


6
00:01:00,081 --> 00:01:02,281
Odmetnik...

7
00:01:35,381 --> 00:01:39,281
Nikad te ne«u zaboraviti, Margarita...

8
00:01:39,981 --> 00:01:46,181
Ovaj... Rosa.
Oprosti. Moda je bolje da krenem.

9
00:02:24,481 --> 00:02:29,881
Ne«e mo«i zauvijek bjeati, Ma*ku u *izmama!

10
00:02:35,681 --> 00:02:40,281

to da kaem?
Bio sam zlo*est macan...


11
00:02:44,081 --> 00:02:48,839
... samo bjegunac od zakona,
vje*no bjee«i,


12
00:02:48,881 --> 00:02:52,539
trae«i na*in kako sprati
ljagu sa svoga imena.


13
00:02:52,581 --> 00:02:55,339
MAچAK U چUZMAMA

14
00:02:55,381 --> 00:03:02,581
i dobit «u priliku ove
sudbonosne no«i.


15
00:03:07,781 --> 00:03:11,981
Festival Vatre

16
00:03:12,081 --> 00:03:15,981
i piletine

17
00:03:49,481 --> 00:03:51,981
Mic Mic!

18
00:03:54,481 --> 00:03:56,039
Raul?

19
00:03:56,081 --> 00:04:02,039
Vidi to je ma*ka dovukla.
چekaj, pa to i je ma*ka!

20
00:04:02,081 --> 00:04:03,581
Kreten...

21
00:04:05,481 --> 00:04:08,181
چau mlijeka, molim.

22
00:04:10,281 --> 00:04:16,381

to radite ovdje, gospodine?
Izgubili ste klupko vune?


23
00:04:19,981 --> 00:04:21,939
Ba smijeno!

24
00:04:21,981 --> 00:04:24,581
چaa mlijeka stie!

25
00:04:38,381 --> 00:04:40,781
Ne traim nevolju.

26
00:04:45,781 --> 00:04:49,439
Ja sam samo skroman ma*ak
koji traga za svojim idu«im obrokom.

27
00:04:49,481 --> 00:04:53,239
Moda biste mi Vi, gospodo mogli pomo«i
prona«i lak plijen.

28
00:04:53,281 --> 00:04:59,281
Jedino to «e prona«i ve*eras
je nevolja, Ma*ku u *izmama.

29
00:05:08,481 --> 00:05:12,639
Kad bi moda jedan od nas prijavio
zakonu da si u gradu...

30
00:05:12,681 --> 00:05:16,681
mogli bismo podijeliti nagradu.

31
00:05:25,281 --> 00:05:30,981
Razljutili ste ma*ka.
Bolje bi vam bilo da ne ljutite ma*ka!

32
00:05:32,481 --> 00:05:35,739
Crkva Svetog Mihovila
je upravo postavila zlatni kip,

33
00:05:35,781 --> 00:05:37,239
djevice od Guadalupe.

34
00:05:37,281 --> 00:05:39,539
Ja ne kradem iz crkvi!

35
00:05:39,581 --> 00:05:42,339
Sirotitu su donirali srebrne
dra*e za svije«e.

36
00:05:42,381 --> 00:05:43,939
Izgledali bi vrlo lijepo
u tvojoj sobi.

37
00:05:43,981 --> 00:05:46,681
Ja ne kradem od siro*adi!

38
00:05:47,081 --> 00:05:50,239
A od Jacka i Jill?
-Jesi li poludio?!

39
00:05:50,281 --> 00:05:52,281
Molim?

40
00:05:56,281 --> 00:06:01,439
Ubojice i odmetnici Jack i Jill
su se domogli zrnja *arobnog graha.

41
00:06:01,481 --> 00:06:03,939
Ne alite se sa mnom u svezi
*arobnog graha!

42
00:06:03,981 --> 00:06:08,339
Proveo sam pola ivota tragaju«i za njima.
Ne postoje.

43
00:06:08,381 --> 00:06:11,939
Ne, macane...
Vidjeli smo ih!

44
00:06:11,981 --> 00:06:16,981
Ovo je legendarno zrnje graha...

45
00:06:18,381 --> 00:06:24,939
Vode do zemlje divova i Zlatne guske.

46
00:06:24,981 --> 00:06:27,039
Zlatne guske?

47
00:06:27
[...]
Everything OK? Download subtitles