Preview Subtitle for Alien Resurrection


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,218 --> 00:00:11,709
Кое да не правя?

2
00:00:21,778 --> 00:00:24,372
Че какво толкова се впрегна?!

3
00:00:24,458 --> 00:00:26,537
Само изхаби амунициите.

4
00:00:26,538 --> 00:00:30,029
Да вървим.

5
00:00:30,138 --> 00:00:32,208
Женски фасони.

6
00:01:39,178 --> 00:01:42,409
Сънувам ли или това е,
дето го докарахме ние?

7
00:01:42,498 --> 00:01:45,012
Същото.

8
00:01:45,898 --> 00:01:49,368
Тук не е безопасно. Не спирайте.

9
00:02:17,938 --> 00:02:20,133
Махни се от мен!

10
00:02:23,618 --> 00:02:25,497
Пусни желязото!

11
00:02:25,498 --> 00:02:27,693
Пусни го.

12
00:02:33,578 --> 00:02:35,728
Кои сте вие бе, хора?

13
00:02:36,258 --> 00:02:38,772
- Какво става тук?
- Успокой се.

14
00:02:38,858 --> 00:02:43,454
Ще се измъкнем от тоя
шибан кораб-призрак.

15
00:02:43,538 --> 00:02:46,777
Какъв кораб?

16
00:02:46,778 --> 00:02:48,857
Къде съм?

17
00:02:48,858 --> 00:02:52,453
Бях в криогенна камера, нали?
На път за Зарем.

18
00:02:52,538 --> 00:02:55,006
Бях в работен екипаж
за никеловите рафинерии.

19
00:02:55,098 --> 00:02:58,295
Събуждам се...
Само знам, че нищо не разбирам.

20
00:03:01,858 --> 00:03:04,691
Видях куп ужасии.

21
00:03:05,378 --> 00:03:09,417
Идваш с нас.
Тук е много опасно.

22
00:03:19,298 --> 00:03:20,977
Оставете го.

23
00:03:20,978 --> 00:03:23,890
Майната ти! Няма да го оставим.

24
00:03:23,978 --> 00:03:27,732
В него има едно. Надушвам го.

25
00:03:30,578 --> 00:03:33,796
Вътре в мен?

26
00:03:33,938 --> 00:03:36,406
Какво има вътре в мен?

27
00:03:36,498 --> 00:03:39,729
Не ща някое да се излюпи
до задника ми.

28
00:03:39,818 --> 00:03:43,606
- Много е рисковано.
- Какво има вътре в мен?

29
00:03:43,698 --> 00:03:47,407
- Не можем да го изоставим.
- Ти нали дойде да ги унищожиш?

30
00:03:47,498 --> 00:03:50,058
- Какво е в мен?
- Не може ли да се спре развитието?

31
00:03:50,138 --> 00:03:54,097
- Нямаме време.
- Не може тук. Лабораторията не работи.

32
00:03:54,178 --> 00:03:56,906
Мога да го гръмна.

33
00:03:58,549 --> 00:04:01,721
Какво има в мен?

34
00:04:02,239 --> 00:04:04,309
Какво, по дяволите, има в мен?

35
00:04:04,399 --> 00:04:06,549
Един паразит.

36
00:04:08,519 --> 00:04:10,794
Чужд елемент.

37
00:04:15,159 --> 00:04:18,196
В гърдите ти има чудовище.

38
00:04:18,279 --> 00:04:21,316
Тия момчета са отвлекли кораба ти

39
00:04:21,399 --> 00:04:26,109
и са продали криогенната ти камера
на този човек.

40
00:04:26,199 --> 00:04:28,667
А той е вкарал в теб
едно извънземно.

41
00:04:29,319 --> 00:04:32,158
Направо е отвратително.

42
00:04:32,159 --> 00:04:36,277
И след няколко часа ще изскочи,
като пробие гръдния ти кош,

43
00:04:37,039 --> 00:04:40,336
и ти ще умреш.

44
00:04:44,319 --> 00:04:46,708
Някакви въпроси?

45
00:04:52,599 --> 00:04:55,976
Коя си ти?

46
00:04:56,039 --> 00:04:58,997
Майката на чудовището.

47
00:05:01,879 --> 00:05:05,189
Да го замразим на "Бети",
а после докторите ще го извадят.

48
00:05:05,279 --> 00:05:08,589
- Няма проблем.
- Абе, откога ти командваш?

49
00:05:08,679 --> 00:05:10,758
Ами теб като те е страх.

50
00:05:10,759 --> 00:05:12,909
По-кротко, хора.

51
00:05:20,599 --> 00:05:24,433
Добре, ела с нас.
Може и да оживееш.

52

[...]
Everything OK? Download subtitles