Preview Subtitle for Bobby Jones Stroke Of Genius


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:24,500 --> 00:00:28,000
http://subs.unacs.bg
представя

2
00:00:41,500 --> 00:00:45,200
Един филм на
Роуди Херингтън

3
00:00:47,000 --> 00:00:50,500
Джим Кавийзъл

4
00:00:51,600 --> 00:00:55,300
Клеър Форлани

5
00:00:57,200 --> 00:01:00,400
Джеръми Нортам

6
00:01:01,900 --> 00:01:07,400
Г Е Н И А Л Н И Я Т
Б О Б И Д Ж О У Н С

7
00:03:15,562 --> 00:03:17,052
Здравей, Ангъс.

8
00:03:18,464 --> 00:03:21,262
Това наистина ли си ти,
Боби Джоунс?

9
00:03:39,419 --> 00:03:41,182
Къде са всички?

10
00:03:51,931 --> 00:03:53,228
Господи.

11
00:04:00,640 --> 00:04:03,632
- Как я караш?
- Добре съм, Боби. Много добре.

12
00:04:03,710 --> 00:04:06,577
Готвим се за Олимпиадата в Берлин...

13
00:04:06,646 --> 00:04:09,843
и не можех да не
посетя старото игрище.

14
00:04:10,250 --> 00:04:11,581
Господи.

15
00:04:23,196 --> 00:04:27,223
Освен мен, само още един човек знае,
че има резервация за Р. Джоунс.

16
00:04:30,103 --> 00:04:33,470
Ангъс, играта ми е...

17
00:04:34,007 --> 00:04:36,498
Играта ти винаги е добра тук.

18
00:04:39,779 --> 00:04:41,770
Добре дошъл, Боби.

19
00:04:50,123 --> 00:04:53,388
- Радвам се да те видя, Боби.
- Дай една усмивка за първа страница.

20
00:04:53,459 --> 00:04:56,087
- Бяхте страхотен.
- Благодаря, Боби.

21
00:05:33,733 --> 00:05:35,530
Гледай сега.

22
00:05:44,477 --> 00:05:45,944
Мамка му!

23
00:06:17,276 --> 00:06:19,073
Това ли търсиш?

24
00:06:19,345 --> 00:06:22,746
- Извинявай, Камила, без да искам.
- Внимавай другия път...

25
00:06:22,815 --> 00:06:25,943
да не улучиш някой от прозорците
в къщата, младежо...

26
00:06:26,018 --> 00:06:28,486
защото тогава вече ще
ядеш пердах от баща си.

27
00:06:30,723 --> 00:06:33,624
- Как е стомаха ти днес?
- Добре е.

28
00:06:33,993 --> 00:06:38,726
Мислиш ли, че можеш да хапнеш за обед?
Имам малко пилешко и бисквити.

29
00:06:39,799 --> 00:06:41,790
Ще направя и пай.

30
00:06:43,436 --> 00:06:44,630
Добре.

31
00:07:05,191 --> 00:07:08,854
- Робърт, добре ли си?
- Да, мамо.

32
00:07:09,362 --> 00:07:12,297
Влизай. Искам да видя колко тежиш.

33
00:07:16,602 --> 00:07:19,332
Погледни се. Качил си
още половин килограм.

34
00:07:19,605 --> 00:07:22,574
Ще ме пуснеш ли да играя
бейзбол с Франк и Пери?

35
00:07:23,142 --> 00:07:24,268
Скоро.

36
00:07:26,512 --> 00:07:27,809
Татко!

37
00:07:32,985 --> 00:07:34,748
Хей! Ето те и теб.

38
00:07:39,292 --> 00:07:43,160
Имам нещо в джоба си.
И се чудя какво ли е то...

39
00:07:45,031 --> 00:07:48,467
За теб е. Ела тук.
Хайде да идем при майка ти.

40
00:07:51,804 --> 00:07:54,773
Защо каза на Камила, че
това е маймунска година?

41
00:07:55,508 --> 00:07:59,638
Не маймунска година, скъпи.
Казах, че сме в Годината на маймуната.

42
00:08:00,213 --> 00:08:02,272
В китайския зодиак...

43
00:08:02,348 --> 00:08:06,216
всяка от 12-те години носи
името на различно животно.

44
00:08:06,686 --> 00:08:11,214
Така всяко животно допринася
за облика на годината.

45
00:08:11,824 --> 00:08:16,625
И ако си роден през такава година,
носиш нейните характерни черти.

46
00:08:16,929 --> 00:08:20,558
Подобно на маймуна, кон или вол.

47
00:08:21,400 --> 00:08:25,962
- Какво животно съм аз?
- Ти, скъпи, си тигър.


[...]
Everything OK? Download subtitles