Preview Subtitle for Pimpernel Smith


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:20,040 --> 00:00:23,635
Toen Salvador Allende
in 1970 verkozen werd...

2
00:00:23,800 --> 00:00:28,669
kwamen politieke vluchtelingen
uit heel Latijns-Amerika naar Chili.

3
00:00:28,840 --> 00:00:34,311
De meeste rebellen waren gevlucht
voor militaire dictaturen in eigen land...

4
00:00:34,479 --> 00:00:37,152
en zochten asiel in het Chili van Allende.

5
00:00:37,319 --> 00:00:40,117
Nixon in Washington vreesde...

6
00:00:40,279 --> 00:00:45,194
dat het socialisme van Allende elders
in de regio tot revolutie zou leiden.

7
00:00:45,359 --> 00:00:49,910
De CIA kreeg opdracht om samen te
werken met de grootste krant in Chili...

8
00:00:50,079 --> 00:00:53,515
en met ontevreden leden
binnen de strijdmacht.

9
00:00:53,679 --> 00:00:57,638
Het doel was het destabiliseren
van de regering-Allende.

10
00:00:57,799 --> 00:01:00,995
Er bleven weinig landen over
die Allende steunden.

11
00:01:01,158 --> 00:01:04,628
Onder hen was Cuba
de trouwste bondgenoot.

12
00:01:04,798 --> 00:01:07,710
Deze film is naar
een waargebeurd verhaal.

13
00:01:07,878 --> 00:01:12,588
Enkele namen en situaties zijn
veranderd in verband met privacy.

14
00:01:31,637 --> 00:01:37,985
U bent ernstig buiten uw boekje gegaan
als buitenlands diplomaat, Edelstam.

15
00:01:38,917 --> 00:01:42,910
U had kunnen weten dat dit spelletje
van u niet goed kan gaan.

16
00:01:43,077 --> 00:01:44,829
Dit moet ophouden.

17
00:01:46,157 --> 00:01:49,354
Ik moet u iets laten zien.

18
00:01:52,756 --> 00:01:55,190
Kijk goed, meneer de ambassadeur.

19
00:02:24,235 --> 00:02:27,068
een week eerder
september 1973

20
00:02:29,115 --> 00:02:35,304
Hun tijd is voorbij. Echte macht
komt door druk van onderaf.

21
00:02:36,995 --> 00:02:41,113
Het volk is wispelturig in zijn loyaliteit.

22
00:02:41,275 --> 00:02:43,549
Het kan zomaar omslaan.

23
00:02:44,554 --> 00:02:46,385
En dan breekt de pleuris uit.

24
00:02:46,554 --> 00:02:50,513
Daarom vertrouwen we op jou.
Nu, en altijd.

25
00:02:50,674 --> 00:02:54,747
Dames en heren,
mag ik even de aandacht, alstublieft?

26
00:02:55,954 --> 00:02:59,947
Het is mij een grote eer
om aan u te mogen voorstellen:

27
00:03:00,114 --> 00:03:04,392
De nieuwe Zweedse ambassadeur
in Chili, de heer Harald Edelstam.

28
00:03:05,874 --> 00:03:08,069
Het is niet de minste die voor u staat.

29
00:03:08,234 --> 00:03:11,828
Sommigen onder u kennen
zijn legendarische reputatie.

30
00:03:11,993 --> 00:03:15,952
Edelstam, aangenaam.
- Insgelijks, ambassadeur. Deze kant op.

31
00:03:16,113 --> 00:03:22,985
Hij heeft de zorgwekkende gewoonte om
daar op te duiken waar onrust heerst.

32
00:03:23,153 --> 00:03:25,109
En de lijst is indrukwekkend.

33
00:03:25,273 --> 00:03:31,189
Oslo in de oorlog, Warshau, Jakarta
toen het misging, Manila, Guatemala.

34
00:03:31,353 --> 00:03:35,664
Ik heb het genoegen
dat ik deze bijzondere man...

35
00:03:35,832 --> 00:03:38,665
al helemaal in 1941
mocht leren kennen.

36
00:03:38,832 --> 00:03:42,666
Toen had hij zijn eerste
diplomatieke post in Berlijn.

37
00:03:42,832 --> 00:03:45,904
Meer mensen dan ik kan tellen...

38
00:03:46,072 --> 00:03:49,587
leven tegenwoordig nog,
dank zij deze man.

39
00:03:49,752 --> 00:03:53,870
Dames en heren, een hartelijk welkom
aan Harald Edelstam.

40
00:03:56,072 --> 00:04:00,986

[...]
Everything OK? Download subtitles