Preview Subtitle for 3 Crosses


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,180 --> 00:00:07,340
За мен не е ненужен.
- Защо е толкова важен за вас?

2
00:00:07,660 --> 00:00:10,020
Кажете ми, капитане, защо?

3
00:00:13,100 --> 00:00:20,900
Сержант, ако се прибера
без "Железен кръст",

4
00:00:24,300 --> 00:00:27,980
няма да мога да застана
пред семейството си.

5
00:00:32,580 --> 00:00:36,740
По мое мнение не мисля, че
заслужавате "Железен кръст".

6
00:01:08,700 --> 00:01:09,980
Къде отиваш?

7
00:01:09,980 --> 00:01:12,380
Отивам в точка 124.
Ефрейтор Крюгер е там.

8
00:01:12,380 --> 00:01:14,900
Луд ли си?
Никой не би оцелял след такава атака.

9
00:01:14,900 --> 00:01:17,300
Разкарай се от пътя ми!
Кажи им, че съм тръгнал.

10
00:01:20,660 --> 00:01:21,620
Щайнер!

11
00:01:21,620 --> 00:01:24,020
Покрий ме, по дяволите!

12
00:01:24,380 --> 00:01:26,380
Щайнер! Щайнер!

13
00:02:56,225 --> 00:02:57,810
Ами другите?

14
00:03:00,396 --> 00:03:02,774
Мъртви, всички са мъртви.

15
00:03:15,245 --> 00:03:18,165
Слушай ме.

16
00:03:23,212 --> 00:03:25,089
Сега ще отстъпим.

17
00:03:26,674 --> 00:03:29,176
Ще станеш и ще ме последваш.

18
00:03:30,594 --> 00:03:31,929
Ясно?

19
00:03:35,433 --> 00:03:37,059
А другите?

20
00:03:38,936 --> 00:03:42,899
Другите ще останат тук около мен.

21
00:03:48,154 --> 00:03:51,283
Не искам повече да бъда сам.

22
00:03:52,409 --> 00:03:55,871
Не искам повече да бъда сам!

23
00:03:55,871 --> 00:03:57,831
Няма, няма...

24
00:04:07,675 --> 00:04:09,218
Хайде.
- Добре.

25
00:04:11,053 --> 00:04:14,140
Защо не ми е доложено, че Щайнер
се е върнал в батальона?

26
00:04:14,140 --> 00:04:17,810
Не беше важно, господине.
Имаше по-важни работи.

27
00:04:17,810 --> 00:04:19,687
Искам го тук веднага!

28
00:04:19,729 --> 00:04:24,567
Положението е тежко, не искате
да ви напомням, ясно ли е, Странски?

29
00:04:24,567 --> 00:04:27,070
Съвсем ясно, господине.

30
00:04:28,321 --> 00:04:30,198
Сега ще види той.

31
00:04:30,198 --> 00:04:32,409
Не ми харесва тонът му.

32
00:04:32,659 --> 00:04:37,456
Писна ми цялата ситуация.
Вече няма значение.

33
00:04:37,456 --> 00:04:45,464
Знам от надежден източник, че щабът
е отписал вече предмостието.

34
00:04:46,548 --> 00:04:50,261
И скоро целият Крим ще бъде
в задънена улица.

35
00:04:51,470 --> 00:04:54,807
Докладвай на Брандт.

36
00:04:56,100 --> 00:05:01,105
Имаш избор, Трибиг,
между Биариц и Сибир.

37
00:05:01,147 --> 00:05:04,025
Какво избираш?

38
00:05:06,027 --> 00:05:08,697
Щайнер!
- Полковник...

39
00:05:11,199 --> 00:05:14,035
Седнете, сержант.

40
00:05:18,457 --> 00:05:20,584
Как беше в болницата?

41
00:05:21,168 --> 00:05:25,547
О, интересно.
Препоръчвам я.

42
00:05:32,555 --> 00:05:38,144
Кап. Странски ли поведе контраатаката

43
00:05:38,144 --> 00:05:42,065
в деня, когато беше убит лейт. Майер?

44
00:05:45,235 --> 00:05:49,447
Лейт. Майер водеше атаката.
Кап. Странски не се виждаше.

45
00:05:50,282 --> 00:05:52,325
Сигурен ли си?

46
00:05:54,202 --> 00:05:57,122
Видях как умря лейт. Майер.

47
00:05:59,541 --> 00:06:01,460
Извикайте Трибиг.

48
00:06:01,710 --> 00:06:04,004
Стой, искам да чуеш.

49
00:06:08,425 --> 00:06:10,428
Господине?

50
00:06:13,306 --> 00:06:15,308
Аз подписах доклада на капитана.

51
00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles