Preview Subtitle for Action Hero


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:01,440 --> 00:01:06,570
Страхотен начин за изкарване
на Коледата, няма що.

2
00:01:06,820 --> 00:01:09,822
Мълкахи!
- Сър.

3
00:01:10,074 --> 00:01:16,037
Обезопаси периметъра.
Никой да не влиза или излиза.

4
00:01:33,845 --> 00:01:38,850
{Y:i}Имам подаръче за вас!
Свине!

5
00:01:44,147 --> 00:01:49,903
Пусни децата!
Проклет да си, Изкормвачо!

6
00:02:15,510 --> 00:02:17,679
Слейтър!!

7
00:02:17,929 --> 00:02:23,393
Дори не си го и помисляй, Слейтър!
Изчакай парламентьора.

8
00:02:23,643 --> 00:02:26,229
По дяволите, Джак,
на теб говоря!

9
00:02:26,479 --> 00:02:30,107
Последният път, когато пак
така си разигра коня -

10
00:02:30,357 --> 00:02:32,984
хората загубиха части от телата си!

11
00:02:33,236 --> 00:02:38,490
Влезеш ли там вътре,
ще загубиш значката си!

12
00:02:38,699 --> 00:02:40,993
Джак, като кмет на този град, -

13
00:02:41,243 --> 00:02:44,996
- ние с теб си имахме препирни,
но това е заместник коменданта...

14
00:02:45,246 --> 00:02:49,667
Когато комендантът дойде ми се обадете.
- Не позволявайте на Слейтър да влезе.

15
00:02:49,917 --> 00:02:53,129
Повтарям: не му позволявайте да влезе!

16
00:02:53,379 --> 00:02:55,965
Лесна работа.

17
00:02:56,215 --> 00:03:01,178
Искаш ли да станеш фермер?
Ето ти малко земя.

18
00:03:01,637 --> 00:03:07,768
Декър, следващият ще пострада.
- Слейтър, не влизай там!

19
00:03:09,644 --> 00:03:17,777
Не стреляйте. Цивилен полицай
влиза в сградата.

20
00:03:20,947 --> 00:03:25,284
Джак, какво те забави?
- Татко!

21
00:03:27,287 --> 00:03:33,208
Анди стана неспокоен.
Обещах му, че ще наминеш.

22
00:03:33,459 --> 00:03:40,257
Дадох му дума, че ще те гледа как умираш.
Хвърли пушкалото.

23
00:03:40,507 --> 00:03:44,803
Нарани ли те, Андрю?

24
00:03:44,886 --> 00:03:50,225
Наранен ли каза, Джак?
Какво знаеш ти за болката?

25
00:03:50,475 --> 00:03:55,563
Тикна ме в дранголника за 10 години.
- А заслужаваше смъртно наказание.

26
00:03:55,813 --> 00:03:58,524
Да бе, както и да е.

27
00:03:58,775 --> 00:04:03,362
Странни сънища се въртят в главата ми,
и накрая се събуждам полузадушен

28
00:04:03,613 --> 00:04:06,615
Знаеш ли какво е чувството?

29
00:04:06,865 --> 00:04:13,872
Незаконният ти обиск не откри
кървавата брадва. Помниш ли?

30
00:04:14,122 --> 00:04:18,209
Сега разкарай патлака.

31
00:04:28,052 --> 00:04:31,722
Добре, сега съм невъоръжен.
Пусни момчето.

32
00:04:31,972 --> 00:04:38,145
Само един ли беше, Джак?
Ти се майтапиш.

33
00:04:59,123 --> 00:05:03,460
Tова ли е всичко, друже?
- Ами, горе-долу това ще да е.

34
00:05:03,711 --> 00:05:07,131
Отдръпни се тогава.

35
00:05:09,382 --> 00:05:12,052
Клъц-клъц.

36
00:05:12,303 --> 00:05:18,558
Освен, ако не считаш и това за оръжие.

37
00:05:24,814 --> 00:05:30,194
Брилянтно, Джак. Брилянтно.
Предавам се.

38
00:05:30,444 --> 00:05:32,863
Това е истинска граната.
- Да бе, как не.

39
00:05:33,113 --> 00:05:38,995
Ще жертваш сина си за да ме спипаш.
Поласкан съм, но се съмнявам.

40
00:05:39,245 --> 00:05:44,916
Анди, вземи гранатата.
Хайде.

41
00:05:48,503 --> 00:05:52,382
Покажи ми я.

42
00:05:57,178 --> 00:06:02,391
Джак, тази играчка
не може да нарани момчето.

43
00:06:02,641 --> 00:06:06,645
Но тази може.

44
00:06:25,497 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles