Preview Subtitle for Bot


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,400 --> 00:00:05,500
Nekada davno u dalekoj zemlji,

2
00:00:05,536 --> 00:00:10,250
ja Aku, gospodar tame,

3
00:00:10,274 --> 00:00:14,140
napravio sam veliko zlo.

4
00:00:14,200 --> 00:00:19,555
Ali glupi samuraj, mašući
magičnim mačem,


5
00:00:19,800 --> 00:00:23,449
došao je da mi se suprostavi.

6
00:00:25,455 --> 00:00:27,600
Pre nego što je zadao konačni udarac,

7
00:00:27,700 --> 00:00:32,285
otvorio sam vrata u vremenu,
i gurnuo sam ga u budućnost,


8
00:00:32,329 --> 00:00:35,000
gde ja vladam.

9
00:00:35,199 --> 00:00:39,210
Sada budala traži način da se
vrati u prošost,


10
00:00:39,236 --> 00:00:44,466
i preokrene budućnost, a to sam ja.

11
00:04:01,488 --> 00:04:03,700
Nema izlaza.

12
00:04:40,600 --> 00:04:41,920
Nepredvidljivo.

13
00:04:52,289 --> 00:04:53,854
Nelogično.

14
00:05:12,876 --> 00:05:14,503
Nemoguće.

15
00:05:31,294 --> 00:05:34,627
On je Taj.

16
00:06:07,000 --> 00:06:09,491
Brzo, spasi ga!

17
00:06:40,664 --> 00:06:44,930
Ne brini se.
U dobrom si operativnom stanju.

18
00:07:01,518 --> 00:07:05,555
Gde sam to ja?
- Nalaziš se u gradu Andromedi.

19
00:07:06,000 --> 00:07:08,000
Grad je gore.

20
00:07:08,100 --> 00:07:12,700
Ti si u kanalizaciji Andromede,
našem domu.

21
00:07:13,230 --> 00:07:15,550
Kako sam dospeo ovde?

22
00:07:17,233 --> 00:07:21,397
Borio si se sa Mondo botom,

23
00:07:21,438 --> 00:07:24,965
i nije ti išlo tako loše.

24
00:07:25,008 --> 00:07:27,504
On je tako moćan, proklet bio!

25
00:07:27,544 --> 00:07:29,600
Ko je taj Mondo-bot?

26
00:07:29,646 --> 00:07:32,000
Pođi sa mnom, objasniću ti.

27
00:07:38,621 --> 00:07:42,430
Gradu je bio potreban zaštitnik
pa smo tako napravili Mondo-bota,

28
00:07:42,525 --> 00:07:45,653
najmoćniju jedinicu za
odbranu ikada napravljenu,

29
00:07:45,695 --> 00:07:49,111
koja je mogla da nas odbrani od
bilo kog napadača.

30
00:07:49,166 --> 00:07:51,161
Ali je nešto pošlo po zlu.

31
00:07:51,201 --> 00:07:53,066
Užasno pogrešno.

32
00:07:54,000 --> 00:07:55,799
Mondo-bot se okrenuo protiv nas.

33
00:07:55,839 --> 00:07:59,105
Počeo je da uništava i napada sve.

34
00:07:59,142 --> 00:08:01,702
Od tada živimo ovde.

35
00:08:02,000 --> 00:08:03,850
Žao mi je.

36
00:08:04,247 --> 00:08:06,800
Voleo bih da mogu da pomognem.

37
00:08:08,000 --> 00:08:12,050
Pa, stigli smo.
Vidiš, ti si Izabrani.

38
00:08:12,080 --> 00:08:14,000
Izabrani?
- Da.

39
00:08:14,224 --> 00:08:19,493
Izgradili smo Andromedu
na magičnom starom gradu divova.

40
00:08:23,133 --> 00:08:27,201
Divova koji mogu da unište Mondo-bota.

41
00:08:28,900 --> 00:08:31,890
Još uvek ne razumem kako to
uključuje mene.

42
00:08:32,000 --> 00:08:36,746
Ti koristiš isto oružje kao i divovi.
- Pokažite mi!

43
00:08:37,113 --> 00:08:41,300
Plivaj ka gradu divova. Evo, ovo će
ti pomoći da dišeš pod vodom.

44
00:08:41,451 --> 00:08:44,245
Tamo ćeš naći ključ.

45
00:21:48,000 --> 00:22:00,000
PREVOD I OBRADA
rozanik - gega


[...]
Everything OK? Download subtitles