Preview Subtitle for Loaded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:48,600 --> 00:01:50,400
 акво по д¤волите беше това?

2
00:01:50,500 --> 00:01:51,800
«дравейте.
 ак сте?

3
00:01:51,800 --> 00:01:53,800
¬ремето е хубаво днес.

4
00:01:53,800 --> 00:01:55,300
’убаво време?

5
00:01:55,400 --> 00:01:58,900
ћислите , че времето е хубаво?

6
00:02:00,300 --> 00:02:01,900
ѕредполагам, че не си загубил
единствени¤ човек...

7
00:02:01,900 --> 00:02:03,900
който е имал значение за теб.

8
00:02:03,900 --> 00:02:06,300
ѕредполагам, не си се почувствал
изпепелен...

9
00:02:06,300 --> 00:02:08,400
от човешката мизери¤ и отча¤ние...

10
00:02:08,400 --> 00:02:10,000
предизвикана от криминалната
паплач...

11
00:02:10,000 --> 00:02:12,900
извираща от вс¤ка пора на този
загниващ град...

12
00:02:12,900 --> 00:02:16,200
принуждавайки те да се наливаш с
евтино вино и още по-евтино уиски...

13
00:02:16,200 --> 00:02:18,700
за да притъпиш болката
ко¤то разкъсва сърцето ти...

14
00:02:18,800 --> 00:02:22,300
раздира душата ти, и превръща
ежедневието ти в сива пустош.

15
00:02:23,900 --> 00:02:26,900
—ладолед с какъв вкус имате днес?

16
00:02:26,900 --> 00:02:28,100
— вкус на череши с киви.

17
00:02:58,000 --> 00:02:59,700
O, момичето ми.

18
00:03:24,500 --> 00:03:26,000
«дравейте.

19
00:03:26,000 --> 00:03:27,300
»звинете.

20
00:03:27,400 --> 00:03:29,800
»мате ли от тези в тъмносиво?

21
00:03:29,900 --> 00:03:32,200
Ќе.
»маме с цв¤т на пъстърма.

22
00:03:32,200 --> 00:03:34,900
» наричате това разнообразен
асортимент?

23
00:03:38,200 --> 00:03:41,900
ќтворете касата или
ще ви пръсна мозъците.

24
00:03:41,900 --> 00:03:43,100
»звинете.

25
00:03:47,300 --> 00:03:50,200
≈й задници, см¤тате ли,
че може да се включа и аз?

26
00:04:54,800 --> 00:04:57,300
«нам какво ти минава през
главата боклук.

27
00:04:57,300 --> 00:04:58,500
ћислиш си...

28
00:04:58,600 --> 00:05:01,000
"ƒали стрел¤ 173 пъти...

29
00:05:01,100 --> 00:05:03,600
"или 174?"

30
00:05:03,600 --> 00:05:06,900
ƒобре,
чувстваш ли се щастлив...

31
00:05:07,000 --> 00:05:08,200
боклук?

32
00:05:16,700 --> 00:05:18,400
ћомчета ще тр¤бва да
нагласите това нещо.

33
00:05:20,900 --> 00:05:23,300
«нам, знам.
Ќе ми благодарете.

34
00:05:23,400 --> 00:05:26,000
јз съм просто едно ченге,
което си върши работата.

35
00:06:07,400 --> 00:06:11,200
—вързахте се със телефонни¤
секретар на сержант ”ес Ћугер.

36
00:06:11,300 --> 00:06:14,000
ћол¤ оставете съобщение
след сигнала.

37
00:06:14,000 --> 00:06:15,600
”ес, аз съм, Ѕили.

38
00:06:15,700 --> 00:06:17,900
≈й!  азах, "след сигнала."

39
00:06:17,900 --> 00:06:19,200
ƒобре, извин¤вай.

40
00:06:19,300 --> 00:06:20,800
¬иж, девет и половина е--

41
00:06:23,700 --> 00:06:25,600
O, девет и тридесет и седем.

42
00:06:25,700 --> 00:06:28,900
¬иж, става опасно да чакам тук.

43
00:06:29,000 --> 00:06:30,400
“р¤бва да се махна.

44
00:06:30,500 --> 00:06:32,900
—реща при хотел "—куйлър"
в четиридесет и пет.

45
00:06:33,000 --> 00:06:35,200
»мам познат там.

46
00:07:20,100 --> 00:07:22,500
 ой е?

47
00:07:22,500 --> 00:07:25,600
"ѕустинни момичета".

48
00:07:41,700 --> 00:07:43,700
"ѕустинни момичета".

49
00:07:43,800 --> 00:07:45,500
ћалко е късничко за продажба
на бисквити.

50
00:07:45,5
[...]
Everything OK? Download subtitles