Preview Subtitle for 10000 Bc


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:07,662 --> 00:01:12,622
Numai timpul ne poate învăţa
ce e adevărat şi ce ţine de legendă.


2
00:01:13,668 --> 00:01:16,899
Unele adevăruri
nu supravieţuiesc veacurilor,


3
00:01:17,072 --> 00:01:21,065
dar legenda copilului cu ochii albaştri
va dăinui pe veci


4
00:01:21,243 --> 00:01:25,703
şi va fi povestită în toate zările
Marilor Munţi Albi.


5
00:01:26,748 --> 00:01:31,583
Noi, poporul Yagahl, eram vânătorii
celei mai măreţe dintre fiare


6
00:01:31,753 --> 00:01:33,380
mannakul.

7
00:01:33,755 --> 00:01:35,780
Dar lumea noastră
a început să se schimbe.


8
00:01:36,425 --> 00:01:39,485
Mannacii veneau din ce în ce
mai târziu în valea noastră,


9
00:01:39,694 --> 00:01:43,186
şi au existat vremuri
când n-au venit deloc.


10
00:01:43,398 --> 00:01:45,423
Vânătorii noştri
îşi pierdură răbdarea,


11
00:01:45,600 --> 00:01:48,660
iar oamenilor noştri
li se făcu foame.


12
00:01:52,274 --> 00:01:54,105
Numai una dintre noi,

13
00:01:54,276 --> 00:01:58,508
cea căreia îi spunem Bătrâna Mamă,
ultima din speţa ei


14
00:01:58,713 --> 00:02:02,114
numai ea putea vorbi
cu spiritele pământului...


15
00:02:02,284 --> 00:02:05,776
şi să facă apel la înţelepciunea Părinţilor
noştri pentru a ne salva poporul.


16
00:02:11,827 --> 00:02:14,489
De multe ori s-a rugat.

17
00:02:14,729 --> 00:02:20,497
Până într-o noapte când i-au răspuns
rugilor şi ne-au trimis un semn,


18
00:02:23,638 --> 00:02:27,972
un semn al începutului sfârşitului.

19
00:02:28,143 --> 00:02:32,239
Am găsit-o în munţi.
Se ţinea de o femeie moartă.

20
00:03:01,776 --> 00:03:03,334
Părinţii au trimis-o.

21
00:03:24,666 --> 00:03:30,195
A venit să ne spună
despre demoni cu patru picioare

22
00:03:30,372 --> 00:03:33,864
care vor pune capăt lumii noastre.

23
00:03:35,443 --> 00:03:40,779
Vor veni în valea noastră
la vremea când

24
00:03:41,383 --> 00:03:44,614
vom merge la ultima
noastră vânătoare.

25
00:03:45,687 --> 00:03:48,918
Dar să nu vă temeţi.

26
00:03:49,925 --> 00:03:54,589
Din această vânătoare,
un războinic se va ridica,

27
00:03:54,763 --> 00:03:59,359
iar aceasta va fi femeia lui.

28
00:03:59,534 --> 00:04:02,833
Ei ne vor conduce
spre o nouă viaţă

29
00:04:03,004 --> 00:04:08,169
unde poporul Yagahl
va uita de foamete.

30
00:04:12,347 --> 00:04:13,609
În acea noapte,

31
00:04:13,782 --> 00:04:17,775
Bătrâna Mamă nu văzu faţa
războinicului despre care vorbea,


32
00:04:17,953 --> 00:04:20,421
dar a ştiut că
fata cu ochii albaştri...


33
00:04:21,056 --> 00:04:24,048
era o binecuvântare
pe care trebuia s-o protejeze.


34
00:04:24,859 --> 00:04:28,420
Pentru poporul nostru,
ea era Evolet,


35
00:04:28,597 --> 00:04:31,065
promisiunea vieţii.

36
00:04:31,232 --> 00:04:35,669
Pentru un băiat pe nume D'Leh,
ea era mai mult de atât.


37
00:04:51,419 --> 00:04:55,446
Unul singur dintre Yagahl nu crezu
în profeţia Bătrânei Mame:


38
00:04:55,624 --> 00:04:58,320
tatăl tânărului,

39
00:04:58,493 --> 00:05:02,793
cel ce purta Suliţa Albă
şi suna fluierul pentru vânătoare.


40
00:05:04,899 --> 00:05:07,493
Voi avea grijă de fiul tău
ca şi cum ar fi al meu.

41
00:05:09,604
[...]
Everything OK? Download subtitles