Preview Subtitle for Dumb And Dumber


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ16,841 --> 00Ψ00Ψ19,036
Izai, izai,
ma gdje da siΞ

2
00Ψ00Ψ20,278 --> 00Ψ00Ψ22,246
Gdje je mali aljivdijaΠ

3
00Ψ00Ψ24,983 --> 00Ψ00Ψ26,678
Duboko diite, go Dunne.

4
00Ψ00Ψ26,718 --> 00Ψ00Ψ32,115
Tako. Tako. Gurajte.
Gurajte.

5
00Ψ00Ψ32,157 --> 00Ψ00Ψ34,625
Nastavite gurati.
Ide vam izvrsno go Dunne.

6
00Ψ00Ψ34,659 --> 00Ψ00Ψ36,422
Ide izvrsno.
Nastavite tako.

7
00Ψ00Ψ36,461 --> 00Ψ00Ψ39,396
Evo glavice.
Vidim je.

8
00Ψ00Ψ39,431 --> 00Ψ00Ψ42,298
Dobro, estitam...

9
00Ψ00Ψ42,334 --> 00Ψ00Ψ43,858
To je...

10
00Ψ00Ψ43,902 --> 00Ψ00Ψ46,427
Dobro, vratilo se nazad.

11
00Ψ00Ψ46,471 --> 00Ψ00Ψ49,031
Mislim da e biti dobar
u skrivaima, go Dunne.

12
00Ψ00Ψ51,610 --> 00Ψ00Ψ53,544
Dobro.

13
00Ψ00Ψ53,578 --> 00Ψ00Ψ56,809
Imate srameljivka.

14
00Ψ00Ψ56,848 --> 00Ψ00Ψ59,817
Ajde, izlazi,
ti mali vragolane.

15
00Ψ01Ψ02,843 --> 00Ψ01Ψ05,073
Ugrizao me jeΞ

16
00Ψ01Ψ06,960 --> 00Ψ01Ψ12,573
GLUP I GLUPLJI
KADA JE HARRY UPOZNAO LLOYDA

17
00Ψ01Ψ14,599 --> 00Ψ01Ψ17,397
Prozor svim jedinicama,
mukarac zaglavljen u bunaru.


18
00Ψ01Ψ20,157 --> 00Ψ01Ψ21,540
8 GODINA KASNIJE

19
00Ψ01Ψ21,582 --> 00Ψ01Ψ24,198
Kapetane Rob, da li me ujeΠ
Uhvati se za konopΞ

20
00Ψ01Ψ25,710 --> 00Ψ01Ψ27,268
Moete li mu pomoiΠ

21
00Ψ01Ψ27,312 --> 00Ψ01Ψ30,281
Harry, ne. Ovo...
ovo nije pravi bunar.

22
00Ψ01Ψ30,315 --> 00Ψ01Ψ34,720
Ne moemo stalno dolaziti i izvlaiti
tvog zamiljenog prijatelja.

23
00Ψ01Ψ34,753 --> 00Ψ01Ψ37,620
Hvala to ste ga spasili.
Dolazim, Kapetane RobΞ

24
00Ψ01Ψ37,656 --> 00Ψ01Ψ39,715
Nismo mi nikog spasili.

25
00Ψ01Ψ39,758 --> 00Ψ01Ψ40,884
Oprosti Dave.

26
00Ψ01Ψ40,925 --> 00Ψ01Ψ43,758
U redu je, samo ima
malo jau matu.

27
00Ψ01Ψ43,795 --> 00Ψ01Ψ47,026
Ne brinite, prerast e to,
kao i svi.

28
00Ψ01Ψ47,065 --> 00Ψ01Ψ50,466
10 GODINA KASNIJE
Kapetane Rob, izai, predajem seΞ

29
00Ψ01Ψ50,502 --> 00Ψ01Ψ53,232
Gdje jeΠ Gdje si Kapetane RobΠ

30
00Ψ01Ψ53,271 --> 00Ψ01Ψ56,536
Duo, otiao je.

31
00Ψ01Ψ56,574 --> 00Ψ01Ψ59,372
Sigurno zna da
poinje sa kolom.

32
00Ψ01Ψ59,411 --> 00Ψ02Ψ01,777
Moram li ii u redovnu koluΠ

33
00Ψ02Ψ01,813 --> 00Ψ02Ψ04,111
- Da, duo.
- Ali ti si dobra uiteljica.

34
00Ψ02Ψ04,149 --> 00Ψ02Ψ07,141
Hvala ti duo. Mislim da je vrijeme
da upozna nove prijatelje.

35
00Ψ02Ψ07,185 --> 00Ψ02Ψ08,914
Zna, prijatelje svojih godina.

36
00Ψ02Ψ08,953 --> 00Ψ02Ψ11,217
- Nisam jo spreman.
- Uh, umalo zaboravih.

37
00Ψ02Ψ11,256 --> 00Ψ02Ψ13,224
Kapetan Rob ti je ovo ostavio.

38
00Ψ02Ψ16,227 --> 00Ψ02Ψ18,695
Rekao je da paljivo
broji korake.

39
00Ψ02Ψ18,730 --> 00Ψ02Ψ20,664
Karta blagaΞ

40
00Ψ02Ψ20,699 --> 00Ψ02Ψ22,860
- Koje je blagoΠ
- Moe biti bilo toΠ

41
00Ψ02Ψ22,901 --> 00Ψ02Ψ26,132
Duo, otkrit e cijeli novi svijet
kada doe u kolu.

42
00Ψ02Ψ26,171 --> 00Ψ02Ψ27,570
Kao Marko Polo.

43
00Ψ02Ψ29,040 --> 00Ψ02Ψ31,235
Onaj to je izmislio
vaterpolo.

44
00Ψ02Ψ32,811 --> 00Ψ02Ψ34,802
Naravno.

45
00Ψ02Ψ34,846 --> 00Ψ02Ψ37,576
- Bolje da krenem.
- Ne zaboravi, Harry,

46
00Ψ02Ψ37,615 --> 00Ψ02Ψ40,106
da te prijatelj eka
da ga pronae.

47
00Ψ02Ψ40,151 --> 00Ψ02Ψ41,880
Dobar ti momak, Lloyd.

48
00Ψ02Ψ41,920 --> 00Ψ02Ψ43,649
I dobro izgleda.

49
00Ψ02Ψ43,688 --> 00Ψ02Ψ45,087
ini o
[...]
Everything OK? Download subtitles