Preview Subtitle for Stark


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:44,480 --> 00:01:46,200
Muzika:

2
00:02:15,560 --> 00:02:17,920
Scenarij i reija:

3
00:02:23,880 --> 00:02:26,720
Kad dobije priliku,
ugrabi je, jel' tako?

4
00:02:28,920 --> 00:02:34,320
Tako je. Ali kad je iskoristi
i stigne do vrha, uzmi sve.

5
00:02:37,440 --> 00:02:42,120
I mogu ti svi puiti,
jer ti nisu vjerovali.

6
00:02:43,160 --> 00:02:46,280
Onda, brzo tutanj.

to prije.

7
00:02:48,640 --> 00:02:51,000
Neka ostanu u *udu.

8
00:02:53,480 --> 00:02:56,440
Prije neki dan sam gledao
emisiju o Buffalo Billu.

9
00:02:57,440 --> 00:02:59,320
Znate, onaj to je imao
predstavu "Divlji zapad".

10
00:02:59,720 --> 00:03:02,600
Godinama je bio glavni.

11
00:03:03,160 --> 00:03:06,280
On je pripitomio Divlji zapad
i zaradio pritom brdo love.

12
00:03:06,720 --> 00:03:10,000
Ali, nije se na vrijeme izvukao.
Pokuao se je odrati.

13
00:03:11,120 --> 00:03:12,640
Ne moe to tako.

14
00:03:13,400 --> 00:03:15,840
Jer, sa 70 godina, on je
i dalje drao predstave.

15
00:03:16,600 --> 00:03:19,880
Ali za druge, jer je bio
bez kinte. Velika greka.

16
00:03:21,320 --> 00:03:25,000
Postavili bi ga na konja,
obrnuo bi jedan krug...

17
00:03:26,720 --> 00:03:29,160
...onda bi ga skinuli s konja
i smjestili u krevet.

18
00:03:31,360 --> 00:03:33,720
Bravo, Bile.

19
00:03:36,360 --> 00:03:39,720
Ja ne«u tako.
Posle ove no«i, nema me.

20
00:03:41,280 --> 00:03:44,240
Nitko mene ne«e sa 70 g.
stavljati na konja.

21
00:03:45,200 --> 00:03:48,240
Dri tu divlja*ku muziku
na pristojnoj ja*ini.

22
00:03:49,040 --> 00:03:51,640

to je to pristojna ja*ina
u klubu, Partridge?

23
00:03:52,120 --> 00:03:54,720
Ne moram ti opisivati.
Ja «u to srediti.

24
00:03:55,120 --> 00:03:58,160
Bit «e ovdje?
Mislio sam da odlazi.

25
00:03:58,520 --> 00:04:00,320
Predomislio sam se.

26
00:04:00,800 --> 00:04:03,520
Ve« sam zaalio to sam vam
dozvolio da klub due radi.

27
00:04:04,000 --> 00:04:06,040
Ovo je moj klub,
ostajem. Vai?

28
00:04:06,920 --> 00:04:10,280
Kako ho«e. - Nema
problema. - Dobro.

29
00:04:12,200 --> 00:04:15,160
Ako eli jo objanjenja,
potrai u rje*niku.

30
00:04:19,880 --> 00:04:23,240
Ne valja to on ostaje.
Sve «e zasrati, Bene.

31
00:04:25,360 --> 00:04:31,120
Mi smo do tog govnara iznajmili
lokal. - Ne brini, Rikki.

32
00:04:33,040 --> 00:04:36,800
Sad smo pretjerali, ovo je
izvan nae klase.

33
00:04:38,480 --> 00:04:41,520
Ne«e se dobro zavriti.
- Ne brini, kad ti kaem.

34
00:04:42,080 --> 00:04:44,600
Ne«u dozvoliti da se tebi
neto dogodi, vjeruj mi.

35
00:04:49,600 --> 00:04:53,040
Gotovi smo. Ovo je najluَa
stvar koju si ikada smislio.

36
00:04:53,480 --> 00:04:56,680
Preveliki je rizik i briga me
to to Gregory eli.

37
00:04:57,240 --> 00:05:00,680
Sad ovo s muzikom? Bolje
da se vratimo ibicarenju.

38
00:05:01,080 --> 00:05:04,120
Rikki, to bi Gregory rekao
kad bismo mu priop«ili:

39
00:05:04,840 --> 00:05:07,400
"Ne«emo ukrasti
onaj kip za tebe. "

40
00:05:09,480 --> 00:05:13,000
Proli bismo kao Jednooki Chan.
Ja «u pobrinuti za Partridgea.

41
00:05:23,320 --> 00:05:25,680
Partridge, ima li crni
marker? Treba mi.

42
00:05:26,720 --> 00:05:29,840
Vidio sam kako ste se pogledali,
kad sam rekao d
[...]
Everything OK? Download subtitles