Preview Subtitle for A Necessary Death


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:30,234 --> 00:01:32,304
Rome 1x01
- Vulturul furat -

2
00:01:32,953 --> 00:01:37,419
După 400 de ani de când ultimul rege
a fost condus afară din oraş,


3
00:01:37,420 --> 00:01:40,220
Republica Roma a guvernat multe naţiuni,

4
00:01:40,287 --> 00:01:42,486
dar nu a reuşit
să se guverneze pe ea însăşi.


5
00:01:42,487 --> 00:01:45,987
Oraşul este permanent tulburat

6
00:01:46,053 --> 00:01:49,454
de conflictele dintre cetăţenii simpli
şi nobilime.


7
00:01:49,520 --> 00:01:53,053
Puterea este împărţită
iar ordinea e menţinută


8
00:01:53,120 --> 00:01:55,386
de către 2 soldaţi,
vechi prieteni


9
00:01:55,387 --> 00:01:59,753
Gnaeus Pompei Magnus
şi Gaius Julius Caesar.


10
00:01:59,820 --> 00:02:03,952
Cândva, Pompei a fost recunoscut de toţi
ca fiind cel mai important om din stat,


11
00:02:03,953 --> 00:02:08,120
dar în ultimii 8 ani,
de când Pompei menţine pacea în Roma,


12
00:02:08,187 --> 00:02:11,262
Caesar a condus luptele de cucerire
din Galia


13
00:02:11,320 --> 00:02:14,286
ceea ce l-a făcut mult mai bogat
şi mai simpatizat.


14
00:02:14,287 --> 00:02:16,520
Echilibrul puterii este fragil,

15
00:02:16,587 --> 00:02:19,153
iar nobilimea a început să se teamă.

16
00:02:19,220 --> 00:02:21,219
Deşi provenea din aristocraţie,

17
00:02:21,220 --> 00:02:23,886
Caesar stătea printre cetăţenii de rând.

18
00:02:23,953 --> 00:02:28,187
Un om de genul acesta, un aristocrat
alături de soldaţi, bani,


19
00:02:28,254 --> 00:02:32,053
iar dragostea oamenilor,
îl fac să se simtă rege.


20
00:03:33,687 --> 00:03:36,087
Pullo, treci în formaţie!

21
00:03:36,153 --> 00:03:38,753
Pullo!

22
00:03:38,820 --> 00:03:40,886
O singură formaţie!

23
00:03:43,320 --> 00:03:45,753
Acoperiţi-mă!

24
00:04:00,886 --> 00:04:04,087
Treci în formaţie, beţiv ordinar!

25
00:04:11,387 --> 00:04:14,254
Refaceţi!

26
00:04:15,123 --> 00:04:19,526
Soldatul Titus Pullo
este un erou al Legiunii 13,

27
00:04:19,786 --> 00:04:21,251
dar uitaţi-vă la el!

28
00:04:21,654 --> 00:04:24,141
Justiţia este aceeaşi pentru toţi.

29
00:04:24,886 --> 00:04:27,946
A comis un teribil sacrilegiu

30
00:04:28,004 --> 00:04:30,737
şi va plăti pentru asta
cu propria viaţă!

31
00:04:30,738 --> 00:04:35,373
Ca exemplu pentru fiecare dintre voi
ce va îndrăzni să încalce legea.

32
00:04:35,420 --> 00:04:38,100
Certăreţii şi beţivii vor fi îndepărtaţi.

33
00:04:38,820 --> 00:04:40,445
Hoţii vor fi spânzuraţi.

34
00:04:42,020 --> 00:04:46,118
Dezertorii vor fi răstigniţi.

35
00:04:53,753 --> 00:04:54,841
Asta-i tot?

36
00:04:55,886 --> 00:04:58,126
Tocmai când începuse să-mi placă.

37
00:05:12,120 --> 00:05:13,685
În faţa dumneavoastră...

38
00:05:13,753 --> 00:05:16,221
Vercingetorix, fiul lui Celtil,

39
00:05:17,578 --> 00:05:19,533
căpetenia tribului din Arveni,

40
00:05:20,053 --> 00:05:22,973
comandantul cetăţii rebele Alesia,

41
00:05:23,687 --> 00:05:25,840
regele tuturor galilor.

42
00:05:26,987 --> 00:05:29,182
Ce-ai mai putea dori de la el?

43
00:05:48,087 --> 00:05:50,420
Caesar!

44
00:05:53,853 --> 00:05:58,120
Caesar! Caesar! Caesar!

45
00:06:17,621 --> 00:06:20,420
Ce se întâmplă?

46
00:06:24,687 --> 00:06:27,753
Băi piş
[...]
Everything OK? Download subtitles