Preview Subtitle for Cecil B Demented


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:43,500 --> 00:00:47,500
CECIL B.DEMENTED

2
00:02:54,400 --> 00:02:56,200
"Neka vrsta sre«e"

3
00:02:56,800 --> 00:03:01,900
Honey Whitlock...
Odli*no je.

4
00:03:06,900 --> 00:03:08,900
Moe malo vie
udesno, Sinclair?

5
00:03:10,800 --> 00:03:13,600
Sada je bolje?
- Jeste.

6
00:03:14,800 --> 00:03:18,300
Probaj to "N" pomaknuti
malo vie udesno.

7
00:03:20,600 --> 00:03:22,700
Jeste li se upoznali sa
gospoَicom Whitlock?

8
00:03:22,700 --> 00:03:25,600
Ne, tek ve*eras. Ne brini,
upozna«u te s njom.

9
00:03:25,900 --> 00:03:28,200
Obe«avate? Za poznanstvo
s njom bih ubio!

10
00:03:34,600 --> 00:03:36,200
Kakav grad!

11
00:03:38,300 --> 00:03:40,700
Svima u Hollywoodu
sam rekla:

12
00:03:41,100 --> 00:03:47,100
Ako snima u Baltimoreu,
ekipa iz L.A.-a ti ne treba.

13
00:03:48,200 --> 00:03:51,200
Baltimore je stvarno
najbolji.

14
00:03:52,200 --> 00:03:57,100
Upamtite: Gَica Whitlock
je prava filmska zvijezda!

15
00:03:58,000 --> 00:04:02,000
Pojavi«e se na sceni
to*no u 19:10 h.

16
00:04:03,600 --> 00:04:06,400
Ho«e da bude sigurna da
«e sve tri lokalne stanice

17
00:04:06,700 --> 00:04:09,000
prenositi uivo.

18
00:04:10,100 --> 00:04:16,100
Ina*e, *uo sam da je
ona jedna fina osoba.

19
00:04:21,600 --> 00:04:23,900
Kakvo je ovo
smetlite od grada!

20
00:04:24,900 --> 00:04:26,900
Vra«ajte me u L.A.

21
00:04:27,600 --> 00:04:32,400
Ako mi jo neki krelac spomene
tortu od rakova, povrati«u.

22
00:04:32,700 --> 00:04:35,400
Probala si rakove, spremljene
na pari. Stvarno su ukusni...

23
00:04:35,700 --> 00:04:41,500
Nisam, i ne zanima me hrana
koju razvaljujem *eki«em,

24
00:04:41,500 --> 00:04:44,500
a pride jo stavljam salvetu
kako se ne bih zaflekala.

25
00:04:45,200 --> 00:04:46,900
Odmah!

26
00:04:47,500 --> 00:04:51,000
Super je to «e ovdanji
mutanti blejati u mene.

27
00:04:54,100 --> 00:04:55,200
Bok.

28
00:04:57,400 --> 00:04:59,100
Vaa limuzina je
stigla, gَice Whitlock.

29
00:05:00,500 --> 00:05:04,000
Izgledate predivno.
- Hvala ti, dragi Charlese,

30
00:05:04,400 --> 00:05:07,700
tako sam uzbuَena!
Odmah stiemo.

31
00:05:13,800 --> 00:05:18,400
Libby, misli li da se Pat
Nixon jebala u ovoj sobi?

32
00:05:19,200 --> 00:05:22,200

ta?! - Pa, ovo je
"predsjedni*ki" apartman.

33
00:05:23,400 --> 00:05:27,400
Da, ali...
- Kladim se da jeste!

34
00:05:28,100 --> 00:05:32,900
Pozovi menadera i pitaj ga.
- Ne mogu ga to pitati!

35
00:05:32,900 --> 00:05:36,700
Pat Nixon je doivjela modani udar.
- To ti spada u posao.

36
00:05:38,500 --> 00:05:41,700
Pozovi recepciju i trai
menadera hotela.

37
00:05:42,000 --> 00:05:45,900
Pitaj da li je neko jebao Pat
Nixon u mojoj hotelskoj sobi,

38
00:05:45,900 --> 00:05:48,500
jer ho«u znati.
- Da, gَice Whitlock.

39
00:05:55,000 --> 00:06:01,800
18:41. Zvijezda je roَena.
- Primljeno!

40
00:06:05,200 --> 00:06:11,100
Lyle, vidi onu voditeljicu
sa "E" mree. Kakve sise!

41
00:06:17,100 --> 00:06:18,400
18:43.

42
00:06:22,200 --> 00:06:26,100
Menader je rekao da Nixon-ova
ovdje nikada nije odsjela.

43
00:06:26,100 --> 00:06:30,400
Zato Nancy Reagan je.
1986. - Stvarno si ga pitala?

44
00:06:30,400 --> 00:06:32,400
Rekla si da ga pozovem.

45
00:06:32,400 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles