Preview Subtitle for Captains Of The Clouds


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,520 --> 00:00:07,594
- Vad ser ni, mr Paris?
- Skor. Leriga skor.

2
00:00:09,760 --> 00:00:14,311
- Hunden.
- Bra. Det är vad ni borde se.

3
00:00:26,160 --> 00:00:30,631
- Men det är inte möjligt!
- Svårt att se genom en annans ögon?

4
00:00:30,800 --> 00:00:32,153
Nej, jag...

5
00:00:34,480 --> 00:00:39,190
- Tolen!
- Nu förstår jag.

6
00:00:39,360 --> 00:00:44,229
- Han kan inte köra ut dig.
- Det är ju mitt hem.

7
00:00:44,400 --> 00:00:47,756
Du stjäl min fru
och jag har inga rättigheter?

8
00:00:47,920 --> 00:00:50,639
Så gick det inte till.

9
00:00:50,800 --> 00:00:54,190
Rättegången är över. Ge upp nu.

10
00:00:54,360 --> 00:00:58,911
- Jag vet att du satt i fängelse.
- Det har inget att göra med...

11
00:00:59,080 --> 00:01:04,950
Vi får se vad din chef säger.
Du kommer att bli av med din uniform.

12
00:01:05,120 --> 00:01:08,271
- Du får inte göra det.
- Låt bli, Tom. Nej!

13
00:01:08,960 --> 00:01:11,679
Nej, jag gjorde det inte...

14
00:01:26,200 --> 00:01:29,715
Notera att straffet har verkställts.

15
00:01:29,880 --> 00:01:35,034
Under resten av sitt liv kommer
Tom Paris var fjortonde timme

16
00:01:35,200 --> 00:01:41,036
att återuppleva sitt offers sista
stund i livet. - Må ödet ge er nåd.

17
00:03:38,880 --> 00:03:45,194
Med så mycket hydroxidprolin
bör man undersöka bukspottkörteln.

18
00:03:45,360 --> 00:03:50,992
Just det. Då kör vi igenom
osteografin igen.

19
00:03:51,160 --> 00:03:54,277
Svara bara på det du är säker på.

20
00:03:58,600 --> 00:04:02,559
- Har du nåt namn än?
- Chefen ska välja ett.

21
00:04:02,720 --> 00:04:07,191
- Varför väljer du inte ett själv?
- Välja själv? Jag?

22
00:04:08,160 --> 00:04:14,599
Det är... Hologram är programmerade,
de väljer inget själva.

23
00:04:14,840 --> 00:04:18,992
- Varför inte?
- Vi kan inte välja.

24
00:04:19,160 --> 00:04:23,870
Du väljer ju vilken medicinsk behandling
någon får.

25
00:04:24,040 --> 00:04:25,792
Jag är programmerad

26
00:04:25,960 --> 00:04:27,951
med 5 miljoner behandlingar.

27
00:04:28,120 --> 00:04:31,157
Med program för oförutsedda händelser,

28
00:04:31,320 --> 00:04:34,198
men det är bara program.

29
00:04:34,360 --> 00:04:38,148
- Jag fattar inte beslut själv.
- Vad är skillnaden?

30
00:04:38,320 --> 00:04:45,749
Jag fattar ju beslut utifrån
information som lagrats i min hjärna.

31
00:04:46,040 --> 00:04:52,036
- När du säger det så...
- Finns det namn i dina program?

32
00:04:52,200 --> 00:04:58,070
Visst. Det finns namn på läkare
i stjärnflottan och på patienter.

33
00:04:58,240 --> 00:05:03,473
- Läkare i historien och litteratur.
- Välj ett namn, då.

34
00:05:03,640 --> 00:05:09,033
- Ska jag bara välja ett?
- Ett du gillar. Från nån inspiratör.

35
00:05:15,280 --> 00:05:20,798
Doktor... Galen, doktor Salk.

36
00:05:20,960 --> 00:05:24,316
Doktor... Spock.

37
00:05:24,640 --> 00:05:28,155
Är det något av de namnen
som passar dig?

38
00:05:29,680 --> 00:05:33,389
- Inte direkt.
- Ta god tid på dig.

39
00:05:33,560 --> 00:05:38,759
Du ska ju vara det namnet
resten av livet.

40
00:05:38,920 --> 00:05:41,718
Jag har inte tänkt på att jag lever.

41
00:05:41,880 --> 00:05:45,634
Till sjukan.
Starta akutläkarprogrammet.

42
00:05:45,800 --> 00:05:51,432
- Jag är redan igång.
- En skadad i en skyttel på in
[...]
Everything OK? Download subtitles