Preview Subtitle for Star Wars Episode Iii Revenge Of The Sith Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,760 --> 00:00:09,680
Ще ви предам
на Съвета на джедаите.

2
00:00:10,280 --> 00:00:11,640
Разбира се, би трябвало.

3
00:00:12,160 --> 00:00:14,320
Но не си сигурен
за намеренията им, нали?

4
00:00:15,040 --> 00:00:16,800
Бързо ще разкрия
истината за това.

5
00:00:18,080 --> 00:00:19,960
Притежаваш голяма мъдрост, Анакин.

6
00:00:20,760 --> 00:00:23,080
Узнай силата
на тъмната страна.

7
00:00:24,200 --> 00:00:26,600
Силата, с която
ще спасиш Падме.

8
00:02:30,240 --> 00:02:31,480
Толкова нецивилизовано!

9
00:02:38,280 --> 00:02:39,040
Учителю Уинду.

10
00:02:39,840 --> 00:02:40,680
Трябва да говоря с вас.
- Скайуокър.

11
00:02:43,920 --> 00:02:45,080
Току-що получихме вест, че Оби-Уан
е унищожил генерал Грийвъс.

12
00:02:46,080 --> 00:02:47,560
Сега очакваме канцлерът да върне
пълномощията си на сената.

13
00:02:48,200 --> 00:02:49,600
Няма да предаде
пълномощието си.

14
00:02:50,160 --> 00:02:51,240
Току-що узнах ужасната истина.

15
00:02:51,880 --> 00:02:53,360
Мисля, че канцлер Палпатин
е ситски лорд.

16
00:02:55,280 --> 00:02:56,960
Ситски лорд?!

17
00:02:57,520 --> 00:02:59,320
Да, този, когото търсехме.

18
00:02:59,920 --> 00:03:00,480
Как разбра?

19
00:03:01,160 --> 00:03:04,800
Той познава силата.
Обучен е на тъмната й страна.

20
00:03:06,160 --> 00:03:07,160
Сигурен ли си?
- Напълно.

21
00:03:09,960 --> 00:03:11,760
Значи най-големите ни страхове
се сбъднаха.

22
00:03:12,440 --> 00:03:14,880
Трябва да действаме бързо
за да оцелее джедайският орден.

23
00:03:15,640 --> 00:03:17,560
Учителю, канцлерът
е много силен.

24
00:03:18,400 --> 00:03:20,080
Ще ви е нужна помощта ми,
ако искате да го задържите.

25
00:03:20,800 --> 00:03:22,520
За твое добро е
да стоиш настрана.

26
00:03:23,240 --> 00:03:25,680
Усещам объркани чувства в теб,
млади Скайуокър.

27
00:03:26,160 --> 00:03:27,800
Силен страх замъглява
преценката ти.

28
00:03:28,320 --> 00:03:29,440
Трябва да отида, учителю.
- Не!

29
00:03:32,560 --> 00:03:35,600
Ако казаното от теб е истина,
ти спечели доверието ми.

30
00:03:36,480 --> 00:03:38,040
Но засега ще останеш тук.

31
00:03:39,680 --> 00:03:41,720
Изчакай в залата на джедаите
докато се завърнем.

32
00:03:44,400 --> 00:03:45,600
Да, учителю.

33
00:04:15,560 --> 00:04:17,280
Знаеш го, нали?

34
00:04:18,360 --> 00:04:20,280
Ако джедаите ме унищожат,

35
00:04:21,120 --> 00:04:23,320
всеки шанс за нейното спасение
ще бъде загубен.


36
00:05:48,560 --> 00:05:49,640
Учителю Уинду!

37
00:05:50,160 --> 00:05:51,960
Явно генерал Грийвъс
е унищожен.

38
00:05:53,560 --> 00:05:55,400
Признавам, че сте тук по-рано
от очакваното.

39
00:05:56,360 --> 00:05:58,720
От името на сената на
Галактическата република,

40
00:05:59,680 --> 00:06:01,120
вие сте арестуван, канцлер.

41
00:06:01,800 --> 00:06:03,440
Заплашвате ли ме,
учителю джедай?

42
00:06:04,120 --> 00:06:05,520
Сенатът ще реши
съдбата ви.

43
00:06:06,120 --> 00:06:08,040
Аз съм сената!

44
00:06:08,520 --> 00:06:09,160
Все още не!

45
00:06:14,800 --> 00:06:16,760
Това е измяна тогава.

46
00:07:52,480 --> 00:07:54,760
Вие сте арестуван, милорд!

47
00:07:56,960 --> 00:07:58,960
Анакин, казах ти,
че ще се стигне дотук.

48
00:07
[...]
Everything OK? Download subtitles