Preview Subtitle for The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:07,457 --> 00:00:09,693
Na Guadalcanalu su dugi lukobrani...

3
00:00:09,693 --> 00:00:16,237
I svi smo znali da nitko od nas nee
pre엍vjeti... da smo potro쉗i.

4
00:00:18,474 --> 00:00:22,450
Japanska mornarica je do쉕a i
potopila na쉟 pratnju.

5
00:00:23,734 --> 00:00:27,917
Mornarica SAD-a je pretrpjela najte엍
poraz u povijesti.

6
00:00:28,953 --> 00:00:34,917
Sve na쉋 zalihe hrane i glavnina streljiva
je potonulo s brodovima.

7
00:00:39,349 --> 00:00:46,473
Do rujna 1942., marinci su ostali sami
boriti se ne Guadalcanalu.

8
00:00:48,213 --> 00:00:52,810
Nisu imali zaliha.
Bili su na rubu gladi.

9
00:00:53,514 --> 00:00:59,604
Znali smo da je na쉆 mornarica oti쉕a
i da Japanci kontroliraju more.

10
00:00:59,686 --> 00:01:03,744
I da oni mogu snabdijevati svoju vojsku,
a mi... ne mo엁mo.

11
00:01:04,738 --> 00:01:09,668
Tisue japanskih vojnika se iskrcalo
na otok...

12
00:01:09,834 --> 00:01:12,651
Marinci su gaani i bombardirani
neprestano.

13
00:01:14,844 --> 00:01:18,863
Japanci su nas pritiskali 24 sata
na dan.

14
00:01:19,028 --> 00:01:23,418
Bombardirali su nas u velikim
skupinama.

15
00:01:23,501 --> 00:01:29,383
Samo su dolazili i pucali.

16
00:01:31,247 --> 00:01:35,803
Na milosti japanskih bombardera,
i bez podr쉓e s mora,

17
00:01:35,885 --> 00:01:41,394
marinci su dobili novog neprijatelja:
pra쉟mu Guadalcanala.

18
00:01:43,051 --> 00:01:48,808
Pra쉟ma na Guadalcanalu je bila
neprohodna.

19
00:01:50,920 --> 00:01:58,542
Malarija je bila opaka, deke bi tresla
hladnoa, druge temperatura od 40.

20
00:02:00,075 --> 00:02:05,501
Kompletna borba na Gudalcanalu je bila
na rubu gladi.

21
00:02:07,116 --> 00:02:10,843
Nakon 쉞o su izdr얷li vi쉋 od mjesec
dana u pra쉟mi...

22
00:02:10,967 --> 00:02:15,606
Marinci su se suoili s japanskom ofenzivom
ponovnog zauzimanja uzleti쉞a.

23
00:02:16,600 --> 00:02:20,702
Na Guadalcanalu sam razvio nekakvu...
formulu u 엍votu,

24
00:02:20,825 --> 00:02:24,470
u kojoj postoji vrijeme da se
moli i izdr엍.

25
00:02:25,920 --> 00:02:32,670
To samo radili na Guadalcanalu.
Neprestano, molili smo se i izdr얷vali.

26
00:06:44,599 --> 00:06:48,730
Jesi li vidio Briggsa i njegove ljude?
-Nisam.

27
00:06:51,067 --> 00:06:55,407
Dr엍te tu liniju.
-Dr엍te tu liniju.


28
00:07:14,644 --> 00:07:16,647
Prekini vatru!

29
00:07:16,689 --> 00:07:19,319
Prekini vatru!

30
00:07:26,662 --> 00:07:28,750
Rastavite ih.

31
00:07:41,852 --> 00:07:44,941
Reci mu prokletu lozinku.
-Lorelei, Lorelei.


32
00:07:44,982 --> 00:07:48,654
Pokrijte stra엖ji dio.
-Iskopajte rupu.


33
00:07:55,039 --> 00:07:59,379
Isuse Kriste.
Seronje su stvarno podmukli.


34
00:08:04,970 --> 00:08:09,144
Hej. Jesi li pogoen?

35
00:08:11,857 --> 00:08:13,942
Nisam.

36
00:08:34,390 --> 00:08:37,769
Chesty 엁li da se vratite s A satnijom,
da vidi slijede li vas 엞ti.

37
00:08:37,811 --> 00:08:40,733
Onda emo im se pridru엍ti dalje na
sjeveru. -Da.

38
00:08:49,662 --> 00:08:50,873
J.P? -Da?

39
00:08:50,915 --> 00:08:52,417
Kreni onim tragom.
-Kreem.


40
00:08:52,459 --> 00:08:56,298
Manny, predaj oru엏e Garlandu i ukopaj
se pored mene i Moa.

41
00:08:56,633 --> 00:09:00,471
Idemo. Pokret.
-
[...]
Everything OK? Download subtitles