Preview Subtitle for Return Of The Living Dead Iii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,817 --> 00:00:20,017
Субтитри: stevevlado666

2
00:00:32,179 --> 00:00:35,817
Казвам се Аш
и съм роб.

3
00:00:36,017 --> 00:00:38,820
- Аааа!

4
00:00:39,020 --> 00:00:41,655
Доколкото мога да преценя,
годината е 1300 с. н.е.,

5
00:00:41,856 --> 00:00:44,259
и ме влачат
към смъртта ми.

6
00:00:44,491 --> 00:00:47,094
Не винаги е било така.

7
00:00:47,328 --> 00:00:51,031
Някога имах
истински живот.

8
00:00:51,533 --> 00:00:53,435
Работа.

9
00:00:53,667 --> 00:00:58,405
Аш на четвърта каса.

10
00:00:58,673 --> 00:01:01,009
Хмм, инструменти, 12-ти ред.

11
00:01:01,209 --> 00:01:03,177
Пазарувайте умно.
Пазарувайте в Ес-Март.

12
00:01:03,378 --> 00:01:08,049
Имах прекрасна
приятелка - Линда.

13
00:01:09,617 --> 00:01:14,188
Заедно отидохме в една малка
барака в планината.

14
00:01:16,957 --> 00:01:19,694
Изглежда някакъв археолог
беше дошъл в това отдалечено място...

15
00:01:19,894 --> 00:01:22,697
за да преведе и
изучава последната си находка,

16
00:01:22,897 --> 00:01:26,034
"Necronomicon Ex Mortis",

17
00:01:26,233 --> 00:01:30,138
"Книгата на мъртвите".

18
00:01:30,405 --> 00:01:33,808
Подвързана с човешка кожа
и написана с кръв,

19
00:01:34,042 --> 00:01:38,379
тази древна Шумерска книга
съдържаше странни ритуали,

20
00:01:38,579 --> 00:01:43,617
погребални заклинания
и текстове за призоваване на демони.

21
00:01:43,817 --> 00:01:46,754
Никога не е била предназначена за
света на живите.

22
00:01:46,954 --> 00:01:52,093
Книгата събуди някаква
тъмна сила в гората.

23
00:01:57,564 --> 00:01:59,566
Тя взе Линда.

24
00:01:59,768 --> 00:02:02,603
И след това се върна за мен.

25
00:02:02,804 --> 00:02:05,774
Всели се в ръката ми
и тя полудя.

26
00:02:05,974 --> 00:02:08,409
Аз я отрязах
от китката.

27
00:02:14,649 --> 00:02:17,284
Но това не спря тъмната сила.
Тя се върна.

28
00:02:17,485 --> 00:02:21,088
И този път беше сериозна.

29
00:02:21,288 --> 00:02:23,758
А!

30
00:02:23,957 --> 00:02:27,495
Аааа!

31
00:02:36,638 --> 00:02:39,941
О, боже!

32
00:02:40,140 --> 00:02:41,975
Как се спира това?

33
00:03:53,715 --> 00:03:56,751
Къде, по дяволите--

34
00:04:03,692 --> 00:04:05,727
Стой на място, адско изчадие!

35
00:04:05,926 --> 00:04:09,229
Не, не.
Спокойно, шефе.

36
00:04:09,431 --> 00:04:11,199
Не знам как
попаднах тук,

37
00:04:11,399 --> 00:04:15,704
и не искам да се забърквам
в неприятности.

38
00:04:22,410 --> 00:04:24,812
- Мъдрецо!

39
00:04:29,117 --> 00:04:32,821
Господарю, мисля, че това е този,
за когото е написано в Некрономикон.

40
00:04:33,053 --> 00:04:35,322
Този, който ще падне
от небесата...

41
00:04:35,557 --> 00:04:38,326
и ще ни спаси от терора
на Умрелите.

42
00:04:38,560 --> 00:04:40,127
Кой, тоя смешник ли?

43
00:04:40,327 --> 00:04:42,663
Да бе...

44
00:04:42,896 --> 00:04:44,733
Той е от хората на Хенри!

45
00:04:44,932 --> 00:04:48,836
- На колене, разбойници!

46
00:04:49,004 --> 00:04:51,740
Мисля, че най добре
е да го хвърлим в ямата!

47
00:04:51,939 --> 00:04:55,910
Скоро ще видиш
ужасите на ямата.

48
00:04:56,110 --> 00:04:59,447
- В ямата!
- Нещастно животно--

49
00:04:59,646 --> 00:05:04,685
- Хванете го!
- Разкарайте се от мен!

50
00:05:05,319 --> 00:05:08,122

[...]
Everything OK? Download subtitles