Preview Subtitle for Der Blaue Engel


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ40,727 --> 00Ψ00Ψ45,596
Der Blaue Engel is een bewerking
van de roman Professor Unrat...

2
00Ψ00Ψ45,727 --> 00Ψ00Ψ47,718
van Heinrich Mann.

3
00Ψ00Ψ47,847 --> 00Ψ00Ψ52,079
Met medewerking van de auteur
bewerkt voor film...

4
00Ψ00Ψ52,207 --> 00Ψ00Ψ55,358
door Carl Zuckmayer en Karl Vollmller.

5
00Ψ03Ψ29,247 --> 00Ψ03Ψ32,045
Professor, het ontbijt staat klaar.

6
00Ψ03Ψ39,047 --> 00Ψ03Ψ41,845
Sigarenstompjes... Wat een rommel.

7
00Ψ05Ψ27,127 --> 00Ψ05Ψ31,325
Nou ja, hij zong toch al niet meer.

8
00Ψ06Ψ05,607 --> 00Ψ06Ψ07,916
Ga weg.
- Laat me met rust.

9
00Ψ06Ψ31,247 --> 00Ψ06Ψ33,477
Ga nou toch eens weg.

10
00Ψ06Ψ49,367 --> 00Ψ06Ψ53,360
Professor (on)Rath

11
00Ψ07Ψ50,127 --> 00Ψ07Ψ52,846
Stil, de professor komt.

12
00Ψ07Ψ53,487 --> 00Ψ07Ψ55,364
Stil nou.

13
00Ψ07Ψ58,207 --> 00Ψ08Ψ00,562
Opgepast, hij komt er aan.

14
00Ψ08Ψ16,527 --> 00Ψ08Ψ18,518
Zitten.

15
00Ψ09Ψ11,007 --> 00Ψ09Ψ14,238
Angst, kom hier.

16
00Ψ09Ψ22,247 --> 00Ψ09Ψ24,317
Haal dat weg.

17
00Ψ09Ψ35,127 --> 00Ψ09Ψ38,358
Professor, ik...
- Mond dicht en zitten.

18
00Ψ09Ψ51,167 --> 00Ψ09Ψ57,117
Zo heren, we zullen zien
wat jullie nog meer hebben geleerd.

19
00Ψ09Ψ58,127 --> 00Ψ10Ψ04,441
We zijn gisteren gebleven
bij Hamlet, derde acte, scne n.

20
00Ψ10Ψ08,527 --> 00Ψ10Ψ10,085
Ertzum...

21
00Ψ10Ψ13,727 --> 00Ψ10Ψ15,957
NouΠ Komt er nog watΠ

22
00Ψ10Ψ20,807 --> 00Ψ10Ψ23,446
To be...

23
00Ψ10Ψ27,127 --> 00Ψ10Ψ30,164
To be or not to be...

24
00Ψ10Ψ30,287 --> 00Ψ10Ψ34,360
To be or not to be...

25
00Ψ10Ψ34,487 --> 00Ψ10Ψ38,002
That is the...

26
00Ψ10Ψ38,127 --> 00Ψ10Ψ40,322
Stop. Fout.

27
00Ψ10Ψ42,807 --> 00Ψ10Ψ46,959
Je kunt niet eens
het Engelse lidwoord uitspreken.

28
00Ψ10Ψ47,087 --> 00Ψ10Ψ48,964
Zeg na.

29
00Ψ11Ψ05,887 --> 00Ψ11Ψ07,798
Tanden van elkaar.

30
00Ψ11Ψ12,487 --> 00Ψ11Ψ14,159
Zitten.

31
00Ψ11Ψ14,927 --> 00Ψ11Ψ17,202
Pak jullie opstelschrift.

32
00Ψ11Ψ24,567 --> 00Ψ11Ψ28,355
Schrijf opΨ Julius Caesar.

33
00Ψ11Ψ30,487 --> 00Ψ11Ψ33,365
Wat was er gebeurd...

34
00Ψ11Ψ33,487 --> 00Ψ11Ψ38,163
als Marcus Antonius...

35
00Ψ11Ψ38,287 --> 00Ψ11Ψ42,326
geen grafrede had uitgesprokenΠ

36
00Ψ13Ψ30,607 --> 00Ψ13Ψ32,837
Sta op.

37
00Ψ13Ψ45,647 --> 00Ψ13Ψ47,842
Ga zitten.

38
00Ψ13Ψ50,127 --> 00Ψ13Ψ52,766
We spreken elkaar nog wel.

39
00Ψ15Ψ13,047 --> 00Ψ15Ψ14,799
Naar binnen.

40
00Ψ15Ψ25,087 --> 00Ψ15Ψ26,679
Kom hier.

41
00Ψ15Ψ33,047 --> 00Ψ15Ψ35,083
Ga zitten.

42
00Ψ15Ψ39,087 --> 00Ψ15Ψ42,716
Dus ook jij, m'n beste leerling.

43
00Ψ15Ψ42,847 --> 00Ψ15Ψ44,917
Professor...
- Hou je mond.

44
00Ψ15Ψ46,927 --> 00Ψ15Ψ49,157
Schaam je je nietΠ
- Maar professor...

45
00Ψ15Ψ49,287 --> 00Ψ15Ψ51,881
Stil. Kijk me aan.

46
00Ψ15Ψ53,007 --> 00Ψ15Ψ55,316
Hoe kom je aan die prentbriefkaartΠ

47
00Ψ15Ψ55,447 --> 00Ψ15Ψ57,881
Lieg niet. Zeg op.

48
00Ψ15Ψ58,007 --> 00Ψ16Ψ01,158
Die moet iemand
ertussen hebben gestopt.

49
00Ψ16Ψ02,287 --> 00Ψ16Ψ04,243
Moet ik dat gelovenΠ

50
00Ψ16Ψ05,127 --> 00Ψ16Ψ09,166
Ze kunnen me niet uitstaan
omdat ik 's nachts niet meedoe.

51
00Ψ16Ψ09,287 --> 00Ψ16Ψ11,676
Waar aan doe je niet meeΠ

52
00Ψ16Ψ11,807 --> 00Ψ16Ψ13,479
De anderen...
- De waarheid.

53
00Ψ16Ψ13,607 --> 00Ψ16Ψ19,159
De anderen gaan elke avond naar
de Blauwe Engel. Daar zijn vrouwen.


[...]
Everything OK? Download subtitles