Preview Subtitle for The Layover


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:09,072 --> 00:00:11,332
I tako, to je moje prvo
obaveštenje o smrti

2
00:00:11,374 --> 00:00:12,907
i malo sam nervozan...

3
00:00:12,908 --> 00:00:15,228
"ao mi je što se to desilo dedi,
evo moja vizit-karta"

4
00:00:15,270 --> 00:00:16,601
znaš ono, bla, bla, bla...

5
00:00:16,602 --> 00:00:18,451
Uglavnom, na pola
puta sam do vrata,

6
00:00:18,452 --> 00:00:20,278
kad mi partner
Rej kae:

7
00:00:20,279 --> 00:00:23,836
"hej, praznoglavi, pre nego
što im pokaeš telo,

8
00:00:23,878 --> 00:00:28,478
moda bi trebalo da kaeš
porodici da dedi nedostaje glava"!

9
00:00:34,115 --> 00:00:35,620
Deda nije imao...

10
00:00:35,621 --> 00:00:37,621
glavu!

11
00:00:43,588 --> 00:00:45,094
Siguran sam da
vas dve

12
00:00:45,095 --> 00:00:46,765
ne izlazite sa svim putnicima
iz prve klase.

13
00:00:46,766 --> 00:00:48,505
O, ne.

14
00:00:48,506 --> 00:00:50,506
Samo sa slatkima.

15
00:00:51,316 --> 00:00:52,986
Jeste li uivale u vonji?

16
00:00:52,987 --> 00:00:54,491
Ako ste umorne...

17
00:00:54,492 --> 00:00:57,634
O, ne dušo, mogla bih
ovako celu noæ.

18
00:01:00,074 --> 00:01:02,074
Vaše odredište je ispred.

19
00:01:11,069 --> 00:01:13,334
Nebo obeæava.

20
00:01:13,376 --> 00:01:15,376
Jel imaš sve što
ti je potrebno?

21
00:01:27,976 --> 00:01:29,513
Moj prijatelj Rajan
je u gostinskoj sobi.

22
00:01:29,514 --> 00:01:31,285
Umeš li da budeš tih?

23
00:01:31,286 --> 00:01:32,655
Valjda.

24
00:01:32,656 --> 00:01:33,824
Šteta.

25
00:01:33,825 --> 00:01:35,825
Ja znam samo da
budem glasna.

26
00:01:36,932 --> 00:01:39,770
O, boe.

27
00:01:42,577 --> 00:01:46,875
O, sviğa mi se
goveği motiv.

28
00:01:46,917 --> 00:01:48,887
Stvarno?
- Da!

29
00:01:48,888 --> 00:01:51,293
Mislim da sam bila krava
u prethodnom ivotu.

30
00:01:52,663 --> 00:01:56,304
Šta kaeš na
malu masau?

31
00:01:57,507 --> 00:01:59,677
Imam bebi-ulje
u kupatilu.

32
00:02:28,895 --> 00:02:30,429
20 minuta.

33
00:02:30,430 --> 00:02:33,194
20 minuta. Bebi-ulje.

34
00:02:33,236 --> 00:02:36,172
Bebi-ulje...

35
00:03:27,672 --> 00:03:32,272
15 minuta.

36
00:03:40,356 --> 00:03:43,485
Hej, gosp. policajèe...

37
00:03:43,527 --> 00:03:45,527
Šta misliš o ovima?

38
00:03:49,636 --> 00:03:51,304
Šta misliš o paru
pravih?

39
00:03:51,305 --> 00:03:52,639
Šta?

40
00:03:52,640 --> 00:03:54,441
Tvoj prijatelj Rajan...

41
00:03:54,442 --> 00:03:56,343
Jel visok oko 180?

42
00:03:56,344 --> 00:03:58,404
Gomila tetovae?
Ne baš prièljiv?

43
00:03:58,446 --> 00:04:00,446
Zašto?

44
00:04:11,224 --> 00:04:12,956
O, moj boe!

45
00:04:12,957 --> 00:04:14,224
Ko je to?

46
00:04:14,225 --> 00:04:16,317
Ne poznaješ ga?

47
00:04:16,359 --> 00:04:17,893
Ne!

48
00:04:17,894 --> 00:04:21,795
O, moj boe!

49
00:04:33,140 --> 00:04:35,707
33,8 stepeni.

50
00:04:45,416 --> 00:04:47,643
Nema traga
nasilnom ulasku,

51
00:04:47,685 --> 00:04:49,711
pa je naš nestali
stjuart Rajan Vejd,

52
00:04:49,753 --> 00:04:51,254
ili otvorio rtvi
vrata

53
00:04:51,255 --> 00:04:53,715
ili ga doveo
sa sobom.

54
00:04:53,757 --> 00:04:54,790
Stvarno?

55
00:04:54,791 --> 00:04:56,758
Ljudi i dalje kupe
neznance zbog seksa?

56
00:04:56,759 --> 00:04:58,759
U današnje vreme?

57
00:05:00,696 --> 00:05:03,156

[...]
Everything OK? Download subtitles