Preview Subtitle for Spooky


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,115 --> 00:00:52,215
Dr. Curan, pretpostavljam?

2
00:00:58,522 --> 00:01:02,027
Radite kod ku«e.
Mislim da je to prelepo.

3
00:01:02,095 --> 00:01:04,230
Ve«inom dolaze
porodice iz susedstva.

4
00:01:04,297 --> 00:01:07,401
Prikladno je za njih i
za mene. - I za vau enu.

5
00:01:07,469 --> 00:01:09,804
Nisam oenjen, ne trenutno.

6
00:01:09,872 --> 00:01:11,840
Gde ste *uli za mene?

7
00:01:11,908 --> 00:01:15,511
Moja prijateljica Naby
Pjerce? Popravili ste joj zub.

8
00:01:15,578 --> 00:01:19,314
Rekla je da ste bili jako
dobri. - Naby, da, draga devojka.

9
00:01:20,482 --> 00:01:24,153
Naby je rekla i da se
s vama moe dogovoriti

10
00:01:24,220 --> 00:01:26,889
kada je devojka vorc.

11
00:01:26,956 --> 00:01:29,858
Nemate novca? - Ne ba.

12
00:01:29,925 --> 00:01:32,660
Jo se pokuavam sna«i.

13
00:01:32,728 --> 00:01:35,996
Ja sam glumica. I bi«u velika.

14
00:01:36,064 --> 00:01:38,198
Svi tako kau.

15
00:01:38,266 --> 00:01:41,002
Jednog dana «ete me
videti na filmskom platnu.

16
00:01:43,604 --> 00:01:47,640
Ne mislite li da bismo se
mogli nekako dogovoriti,

17
00:01:48,044 --> 00:01:51,214
dr. Curan? - Ne... Ne znam.

18
00:01:51,282 --> 00:01:53,416
Boli me, doktore.

19
00:01:54,418 --> 00:01:56,251
Stvarno trebam da je ispunite.

20
00:01:58,023 --> 00:02:00,692
Stavi«u vam ovo.

21
00:02:02,828 --> 00:02:07,266
Ne elim vam unititi karanfil.

22
00:02:07,334 --> 00:02:10,803
Nije karanfil, budalice.

23
00:02:10,871 --> 00:02:12,738
To je dalija.

24
00:02:16,577 --> 00:02:19,078
Samo diite.

25
00:02:31,658 --> 00:02:34,726
Nije li prekrasan dan, Ava?

26
00:02:34,794 --> 00:02:36,628
Mama, ta je to?

27
00:02:40,334 --> 00:02:43,103
Nita, srce, samo lutka iz...

28
00:04:02,102 --> 00:04:04,470
Violet ne izlazi iz sobe.

29
00:04:06,016 --> 00:04:09,308
Pitao sam se moe
li joj napraviti sendvi*.

30
00:04:09,376 --> 00:04:11,346
Naravno, dr. Harmon. - Hvala.

31
00:04:11,466 --> 00:04:13,428
Moete li mi malo pomo«i?

32
00:04:17,764 --> 00:04:22,053
Mora da vam je teko
poto vae ene nema.

33
00:04:22,121 --> 00:04:25,890
Nedostaje mi Vivien.
Postale smo prili*ne bliske.

34
00:04:25,958 --> 00:04:29,079
Ne brinite se. Naa tajna
je sigurna. - Kakva tajna?

35
00:04:29,146 --> 00:04:33,241
Kako me gledate,
kako matate o meni...

36
00:04:34,218 --> 00:04:37,420
Imate bolestan um, dr. Harmon.

37
00:04:37,858 --> 00:04:39,826
Sigurno ste zato postali psihijatar.

38
00:04:39,893 --> 00:04:42,428
Drago mi je da ste
postale prijateljice,

39
00:04:42,496 --> 00:04:45,631
ali ne zanimaju me
tvoje teorije o meni.

40
00:04:46,716 --> 00:04:49,012
Dobro, moda sam pogreila

41
00:04:49,247 --> 00:04:51,503
ili sam moda luda kao i Vivien.

42
00:04:53,032 --> 00:04:55,240
To mislite, doktore?

43
00:04:55,307 --> 00:04:58,009
Mislim da ima prili*no
nisko samopouzdanje

44
00:04:58,076 --> 00:05:01,946
kad se baca na oenjena
*oveka koji te ne eli.

45
00:05:02,014 --> 00:05:05,584
Zna*i, ne elite me? Ne
mislite da sam zgodna?

46
00:05:05,652 --> 00:05:08,821
Samo napravi Violet
sendvi*, molim vas.

47
00:05:08,889 --> 00:05:12,292
Ne verujem vam, Bene.
Znam da me elite.

48
00:05:12,359 --> 00:05:15,429
Ne, ne elim ovo.

49
00:05:15,496 --> 00:05:18,599
Volim svoju 
[...]
Everything OK? Download subtitles