Preview Subtitle for Descendants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:10,450 --> 00:01:17,090
NASLJEDNICI

2
00:01:25,810 --> 00:01:28,962
Moji prijatelji s kopna misle
da je 枴vjeti na Havajima

3
00:01:29,395 --> 00:01:31,330
isto kao i 枴vjeti u Raju.

4
00:01:31,931 --> 00:01:34,531
Poput nekog trajnog odmora.
Svi mi se samo vrtimo tuda,

5
00:01:34,988 --> 00:01:37,943
pijuckamo mai-tai koktele, ljuljamo
bokovima i lovimo valove.

6
00:01:38,604 --> 00:01:42,872
Jesu li oni ludi?
Misle li da smo mi imuni na 枴vot?

7
00:01:43,392 --> 00:01:46,762
Kako uop詁 mogu misliti da su
na啼 obitelji manje sjebane,

8
00:01:47,167 --> 00:01:52,075
na喨 tumori manje smrtonosni,
da na啾 srca manje bole?

9
00:01:52,527 --> 00:01:55,745
Kvragu, nisam stao na
dasku za surfanje ve 15 godina.

10
00:01:59,242 --> 00:02:03,902
Zadnja 23 dana, 枴vim u raju
infuzija i vre詈ca za urin,

11
00:02:04,525 --> 00:02:08,526
trahijalnih cjev鑛ca.
Raj?

12
00:02:09,407 --> 00:02:11,974
Nek' se jebe raj.

13
00:02:19,753 --> 00:02:23,775
Ovo je Elisabeth Thorson King.
Moja supruga.

14
00:02:24,142 --> 00:02:27,480
Prije 23 dana pala je s motornog
鐶mca za vrijeme utrke,

15
00:02:27,864 --> 00:02:30,905
udarila se u glavu i skoro utopila.

16
00:02:31,332 --> 00:02:34,500
Kad sam 鑾o za nesre誦,
za komu...

17
00:02:34,870 --> 00:02:37,011
nisam 鐶k ni bio u gradu.

18
00:02:37,471 --> 00:02:41,836
Bio sam na Maouiju, poslom.
Nismo pri鐶li ve... tri dana.

19
00:02:42,522 --> 00:02:46,041
Na neki na鑛n, nismo istinski
pri鐶li ve mjesecima.

20
00:02:49,469 --> 00:02:52,983
Ako ovo radi kako bi mi privukla
pa柤ju, Liz, uspijeva ti.

21
00:02:53,428 --> 00:02:56,462
Spreman sam.
Spreman sam razgovarati.

22
00:02:56,921 --> 00:02:58,891
Spreman sam se promijeniti.

23
00:02:59,327 --> 00:03:04,194
Spreman sam biti pravi suprug
i pravi otac. Samo se... probudi.

24
00:03:04,932 --> 00:03:07,643
Molim te, Liz. Samo se probudi.

25
00:03:11,837 --> 00:03:15,566
Hej, Noe, 嗾o je? -Matt,
Scottiena u鑛teljica je na liniji.

26
00:03:16,009 --> 00:03:19,780
Ka枡 da je hitno. -OK,
prespoji je.

27
00:03:21,686 --> 00:03:24,307
Mislimo kako ovakve fotografije
nisu prikladne

28
00:03:24,665 --> 00:03:27,041
da ih Scottie dijeli
s ostatkom razreda.

29
00:03:27,359 --> 00:03:31,085
Neki su u鐺nici oti嗟i doma jako uznemireni
a primamo i ljutite pozive od roditelja.

30
00:03:31,568 --> 00:03:35,254
Da... i嗟a je i u grad zbog tog
fotografiranja, ali nisam imao pojma...

31
00:03:35,685 --> 00:03:40,378
Mr. King, mi to vidamo svakodnevno.
S djecom koja se pona啾ju tako

32
00:03:40,835 --> 00:03:45,814
kad im ne嗾o nije u redu doma,
a vi ste suo鐺ni s razornom krizom.

33
00:03:47,693 --> 00:03:50,789
Bavite li se sa Scottie i pri鐶te li
odista s njim o svemu 嗾o se zbiva?

34
00:03:51,166 --> 00:03:54,620
Da, da. Apsolutno. -Ohrabrujete li je
da izra杪va svoja osje訛nja?

35
00:03:54,919 --> 00:03:56,949
To je klju鈩o. -Razumijem.

36
00:03:57,320 --> 00:04:00,579
閣o se s tobom de啾va? Pokazuje
maj鑛ne slike kao umjetni鑢i projekt...

37
00:04:00,945 --> 00:04:03,695
Ja sam fotograf, tata. Pravi fotograf.
- Ne, nisi.

38
00:04:04,140 --> 00:04:06,041
Pretjeruje, eto 嗾o radi.
- Pa vidjela sam to u jednoj knjizi.

39
00:04:07,482 --> 00:04:10,538
Neka poznata fotografkinja
slikala je svoju majku u bolnici

40
00:04:10,995 --> 00:04:13,408

[...]
Everything OK? Download subtitles