Preview Subtitle for Romane


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:41,300 --> 00:00:49,200
- ROMARRIKETS FALL -

2
00:03:06,000 --> 00:03:10,900
Två av historiens största gissel är
att förklara romarrikets uppgång-

3
00:03:11,100 --> 00:03:14,200
-och att förklara dess fall.

4
00:03:14,700 --> 00:03:17,300
Vi kan närma oss sanningen-

5
00:03:17,400 --> 00:03:23,400
-om vi inser att såväl uppgång
som fall hade flera orsaker.

6
00:03:23,800 --> 00:03:28,300
Det var ingen enskild företeelse,
utan en 300-årig process.

7
00:03:29,800 --> 00:03:33,700
En del nationer har inte ens varat
lika länge som Roms fall.

8
00:03:34,000 --> 00:03:40,100
År 180 e.Kr. härförde kejsaren
Marcus Aurelius sina legioner-

9
00:03:40,200 --> 00:03:44,000
-mot germanska stammar
längs Donaufronten.

10
00:03:49,900 --> 00:03:53,900
Järtecknen är olycksbådande,
o Caesar.

11
00:03:55,100 --> 00:03:57,500
Jag hittade inte dess hjärta.

12
00:04:04,400 --> 00:04:09,200
Som barn var min hemliga rädsla att
natten inte skulle ta slut, Timonides.

13
00:04:10,400 --> 00:04:16,700
Att vi skulle leva i mörker livet ut.
Då var rädslan liten.

14
00:04:17,800 --> 00:04:21,400
Ändock går alltid solen upp,
och ska så göra igen.

15
00:04:22,100 --> 00:04:24,000
Ni hävdar det, ja.

16
00:04:25,000 --> 00:04:30,300
Fler människor sägs dö i brytningen
mellan natt och dag än annan tid.

17
00:04:31,400 --> 00:04:37,100
Som om natten viskar: "Följ med mig
västerut, sov i evighet."

18
00:04:38,000 --> 00:04:44,000
"Vad kan en ny dag erbjuda dig?"
Vad erbjuder den Timonides?

19
00:04:45,600 --> 00:04:50,500
Värme...liv...färg...

20
00:04:52,800 --> 00:04:55,000
Människor...

21
00:04:58,300 --> 00:05:01,700
Se, o Caesar... Solen.

22
00:05:08,300 --> 00:05:13,200
Såsom Timonides förutsade.
Jag gratulerar.

23
00:06:16,500 --> 00:06:18,800
-Timonides!
-Livius!

24
00:06:18,900 --> 00:06:22,900
-Hur mår kejsaren?
-Nå...

25
00:06:23,100 --> 00:06:30,000
Man får ta tre aspekter i beaktande.
1) Kejsaren har krigat i 17 år-

26
00:06:30,200 --> 00:06:36,500
-och levt under svåra förhållanden.
2) Marcus Aurelius är inte robust...

27
00:06:36,600 --> 00:06:39,900
Mannarna skämtar om att frågar
man Timonides om dagens datum-

28
00:06:40,000 --> 00:06:44,500
-får man en föreläsning
om almanackans historik.

29
00:06:52,700 --> 00:06:54,500
Ni är kry?

30
00:06:56,200 --> 00:07:00,500
Rikets varje regent
väntar i dalen därnere.

31
00:07:01,000 --> 00:07:06,700
De är inbjudna av en viss anledning.
Jag bjöd även min son Commodus.

32
00:07:07,300 --> 00:07:12,300
Din gode vän Commodus... Berätta nu
om ditt senaste fälttåg i skogarna.

33
00:07:12,900 --> 00:07:18,500
Vi har varit nära att ta Balamar,
deras ledare, flera gånger.

34
00:07:18,700 --> 00:07:24,600
-Om några dagar har ni hans huvud.
-Vad skulle jag med det till?

35
00:07:25,500 --> 00:07:30,200
-För honom till mig levande.
-Men han är barbarernas hjärta!

36
00:07:30,400 --> 00:07:34,000
För då deras hjärta till mig!
Jag vill tala med honom.

37
00:07:35,600 --> 00:07:42,400
Romarriket har funnits i tusen år,
vi ska leva i fred med "barbarerna".

38
00:07:43,100 --> 00:07:48,400
För hit denne Balamar.
Levande. Utan dröjsmål.

39
00:08:00,800 --> 00:08:06,600
Det ryktades att Lucilla fanns här.
Caesars dotter!

40
00:08:07,000 --> 00:08:09,900
Caesars dotter, ja...

41
00:08:30,300 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles