Preview Subtitle for Babylon 2


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{1}{1}23.976
{387}{422}Ve¾vyslanec...
{459}{515}...všade som vás h¾adal.
{590}{661}Pred týždòom, potom èo
[...]
Everything OK? Download subtitles