Preview Subtitle for Disturbia


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,642 --> 00:00:43,251
Misliš da može
da nas vidi?

2
00:00:44,346 --> 00:00:45,340
Ne, ne može da nas vidi.

3
00:00:46,536 --> 00:00:48,192
Veruj mi osećaju
da ih gledamo.

4
00:01:00,426 --> 00:01:02,368
Ova je velika, Ćale,
ova je velika.

5
00:01:02,933 --> 00:01:04,970
Ok. Pojavila se.

6
00:01:07,429 --> 00:01:08,892
Hajde mali ti to možeš.
Kruži u naokolo.

7
00:01:09,708 --> 00:01:12,805
Tako stavi pravo
ispred nje.

8
00:01:13,175 --> 00:01:14,660
Pravo ispred nje. Tako
kada mi govoriš samo

9
00:01:14,700 --> 00:01:16,672
me zbunjuješ.
OK, neću pričati.

10
00:01:17,522 --> 00:01:18,145
Hajde, tako.

11
00:01:20,044 --> 00:01:21,944
Ovo je savršeno. Evo
uzima ga. Vidi prati ga.

12
00:01:22,761 --> 00:01:24,453
Polako. Tiše.

13
00:01:24,761 --> 00:01:26,572
Ide niz vodu.
Ide niz vodu.

14
00:01:26,780 --> 00:01:30,267
Imaš je mali. Polako.
Hajde mala uzmi ga.

15
00:01:32,080 --> 00:01:33,427
Polako, polako. Ok,Ok.

16
00:01:35,403 --> 00:01:36,420
Jel dobar ugao? Polako,
ne paniči, pusti

17
00:01:36,460 --> 00:01:36,792
je da ga uzme.

18
00:01:37,475 --> 00:01:38,748
Ako hoće da uzme pusti
je da ga uzme.

19
00:01:39,283 --> 00:01:40,425
Grize. Znam.

20
00:01:42,097 --> 00:01:43,249
Samo lepo i polako.

21
00:01:46,117 --> 00:01:47,212
U redu, u redu.

22
00:01:47,729 --> 00:01:49,177
Mora da se zezaš.
U redu je.

23
00:01:51,592 --> 00:01:52,740
U redu je uradio si
sve što si mogao.

24
00:01:52,780 --> 00:01:53,327
Ma ovo je smešno.

25
00:01:53,744 --> 00:01:55,111
Ma dobro je, uradio
si šta si mogao.

26
00:01:55,542 --> 00:01:57,722
Neki put pobegne. Hajde
da napravimo pauzu.

27
00:01:58,856 --> 00:02:00,660
Hajde u redu je. Ako ne
mogu da upecam ribu,

28
00:02:00,700 --> 00:02:01,542
ne znam šta ću ovde.

29
00:02:03,037 --> 00:02:05,373
Radi jel da? Šta?
Sačekaj.

30
00:02:05,696 --> 00:02:08,614
Radi. Ti si pisac
ti radiš od kuće.

31
00:02:21,005 --> 00:02:23,500
Znaš šta? Cenim to što
vreme za prijatelje

32
00:02:23,540 --> 00:02:25,073
provodiš sa svojim starim.

33
00:02:27,308 --> 00:02:30,287
Obećao sam ti. Znam ali
cenim to. Ja cenim.

34
00:02:31,360 --> 00:02:33,426
Imaš li nešto da mi
pričaš? O nečemu...

35
00:02:34,095 --> 00:02:34,833
Šta je?... Šta je?

36
00:02:35,780 --> 00:02:37,970
Jel to taj momenat? Jel
to..? Nema veze.

37
00:02:38,337 --> 00:02:39,940
Ne, ne, ne to je otac
sin razgovor. Ne, ne

38
00:02:39,980 --> 00:02:40,736
nemam ništa protiv.

39
00:02:41,233 --> 00:02:42,557
Zaboravi šta sam rekao.
Ne, ne imam nešto.

40
00:02:43,758 --> 00:02:44,844
Imaš nos za to.

41
00:02:45,871 --> 00:02:47,183
Nećeš pričati mami? Ne,
neću pričati. Ne? Ok.

42
00:02:48,096 --> 00:02:50,540
Imam dete. Da, mali
dečak raste Bila je

43
00:02:50,580 --> 00:02:52,657
trudna, sada moram
da je posetim

44
00:02:53,270 --> 00:02:55,140
Ona živu u Rinu, ne znam
kako ću stići tamo,

45
00:02:55,180 --> 00:02:56,084
pozajmiću mamin auto.

46
00:02:56,914 --> 00:02:58,672
Živećemo zajedno,
preselićemo se u prikolicu.

47
00:02:59,561 --> 00:03:01,100
Zove se Širli stvarno
je sjajna. Jel?

48
00:03:01,140 --> 00:03:01,812
Jel simpatična?

49
00:03:03,029 --> 00:03:05,619
Naravno. Dobro. To
se samo računa.

5
[...]
Everything OK? Download subtitles