Preview Subtitle for Casshern Cd 1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,975 --> 00:00:20,562
După 50 de ani de lupte înverşunate

2
00:00:20,687 --> 00:00:25,359
Federaţia Estului a învins armatele Europei

3
00:00:25,484 --> 00:00:30,280
şi a preluat controlul teritoriului Eurasia.

4
00:00:30,697 --> 00:00:34,785
Dar anumite grupuri de rezistenţă

5
00:00:34,868 --> 00:00:41,667
care luptau împotriva opreliştii impuse
de noul regim,

6
00:00:41,792 --> 00:00:46,797
au rămas în zona 7 a Eurasiei.

7
00:00:47,297 --> 00:00:53,387
Trupele s-au mobilizat din nou.

8
00:00:53,595 --> 00:00:58,767
Încă o dată, familiile trebuiau
să-şi piardă copiii.

9
00:01:18,871 --> 00:01:25,794
Mă simt onorat să-mi prezint cercetările mele

10
00:01:26,170 --> 00:01:32,301
în faţa forumului Ministerului Sănătăţii.

11
00:01:33,677 --> 00:01:38,390
Domnilor, precum ştiţi,

12
00:01:39,391 --> 00:01:42,561
am învins Eurasia

13
00:01:42,686 --> 00:01:46,565
şi am supus-o controlului nostru.

14
00:01:47,399 --> 00:01:52,070
Dar viteza cu care am cucerit-o

15
00:01:52,279 --> 00:01:55,991
nu trebuie să ne oprească să privim în ansamblu.

16
00:01:57,284 --> 00:02:03,665
Sănătatea naţiunilor noastre este în criză.

17
00:02:04,583 --> 00:02:06,001
Radioactivitatea...

18
00:02:06,960 --> 00:02:08,962
deşeurile industriale...

19
00:02:10,172 --> 00:02:12,966
armele chimice ne-au otrăvit.

20
00:02:14,968 --> 00:02:21,183
Bolile care sunt printre noi au
caracter de epidemie

21
00:02:21,266 --> 00:02:23,393
şi reprezintă o ameninţare la adresa viitorului.

22
00:02:24,770 --> 00:02:30,901
Mutaţiile genetice sunt violente:

23
00:02:30,984 --> 00:02:35,489
dincolo de posibilităţile de vindecare
pe care ni le oferă medicina actuală.

24
00:02:41,870 --> 00:02:47,000
Daţi-mi voie să-mi prezint cercetările.

25
00:02:50,671 --> 00:02:54,299
Acestea sunt "neo-celulele",

26
00:02:56,093 --> 00:02:58,470
rezultatul anilor mei de studiu.

27
00:02:59,972 --> 00:03:04,893
Le-am găsit în genomul

28
00:03:05,394 --> 00:03:08,689
unui trib antic de băştinaşi.

29
00:03:09,481 --> 00:03:14,570
Pot fi schimbate în oricare altă celulă

30
00:03:19,992 --> 00:03:22,077
în oricare organ intern,

31
00:03:22,661 --> 00:03:26,790
în nervi, oase, piele, păr...

32
00:03:27,499 --> 00:03:30,878
Totul poate fi cultivat

33
00:03:31,378 --> 00:03:37,092
şi recoltat la buna noastră înţelegere.

34
00:03:37,176 --> 00:03:38,302
Doar puneţi:

35
00:03:39,887 --> 00:03:44,600
'anumite bucăţi' din
corpul uman.

36
00:03:45,976 --> 00:03:51,273
Fără riscul unui refuz al grefei primite,

37
00:03:53,400 --> 00:03:58,363
această tehnologie a medicinei viitoare,

38
00:03:58,488 --> 00:04:00,782
este în sfârşit în mâna noastră.

39
00:04:04,661 --> 00:04:05,787
Putem s-o folosim acum?

40
00:04:06,288 --> 00:04:09,166
Dacă fondurile băneşti sunt asigurate,
este doar o problemă de timp.

41
00:04:09,291 --> 00:04:13,378
Munca noastră din domeniul clonării
este cu ani înaintea voastră!

42
00:04:13,462 --> 00:04:14,463
Este doar o teorie!

43
00:04:14,588 --> 00:04:17,799
Tată, ai putea să asculţi şi mai departe?

44
00:04:18,675 --> 00:04:22,262
Da, deocamdată totul este teoretic

45
00:04:23,180 --> 00:04:27,392
dar dacă aş primi fondurile

46
00:04:28,602 --> 00:04:31,396
şi facilităţile de care am nevoie,

47
00:04:33,565 --> 00:04:37,694
am putea să ne s
[...]
Everything OK? Download subtitles