Preview Subtitle for Journeyman S01e03 Hdtv Xvid Xor


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,100 --> 00:00:04,452
- JOURNEYMAN -
Pأeklad: Deer

2
00:00:05,365 --> 00:00:07,603
... pokra*ujeme v na sـrii,
dnes rیno nazvanـ...


3
00:00:08,223 --> 00:00:09,407
Dobأe, Zacku. Dlabanec.

4
00:00:12,356 --> 00:00:13,670
- Dobrك rیno.
- Dej m dolؤ.

5
00:00:14,677 --> 00:00:16,217
- Pala*inky?
- Ne, dky.

6
00:00:16,633 --> 00:00:18,016
- Jak jsi spala?
- Dobأe, ty?

7
00:00:18,180 --> 00:00:19,372
Ne, poأیd jsem sebou hیzel.

8
00:00:19,522 --> 00:00:21,356
Monی t stresuje ten starostؤv pأbh.

9
00:00:21,492 --> 00:00:23,403
Pأbhy m nestresujou.

10
00:00:23,525 --> 00:00:25,609

ibeni*n termny? Monی.

11
00:00:26,689 --> 00:00:29,160
Na Van Ness se stala nehoda,
vem si Corero.

12
00:00:29,531 --> 00:00:30,715
Skvlك, dky.

13
00:00:31,722 --> 00:00:33,948
A Katie?

astnك vكro*.

14
00:00:34,209 --> 00:00:36,044

astnك vكro* vیm, pane Vassere.

15
00:00:37,034 --> 00:00:38,103
Myslela sis, e jsem zapomnl.

16
00:00:38,226 --> 00:00:39,917
- To m nikdy nenapadlo!
- Jo, napadlo.

17
00:00:40,906 --> 00:00:42,859
- Ahoj, tati!
- Opatruj se. Uvidme se ve*er.

18
00:00:42,979 --> 00:00:43,979
Poj sem.

19
00:00:44,127 --> 00:00:45,139
- A Katie?
- Jo?

20
00:00:45,724 --> 00:00:46,754
Zkus se neopozdit.

21
00:00:47,098 --> 00:00:48,098
To je vtipnك.

22
00:00:48,767 --> 00:00:49,940
Tvؤj tیta je vtipیlek.

23
00:00:56,353 --> 00:00:57,353
Vassere!

24
00:00:57,727 --> 00:00:59,118
- Kde to je?
- Ty se ten,

25
00:00:59,255 --> 00:01:01,006
kdo poأیd otravuje, aby byly dva zdroje.

26
00:01:01,157 --> 00:01:02,691
Tohle je starosta, musme ho pأibt.

27
00:01:02,813 --> 00:01:04,196
Je vk blogؤ, Hughu.

28
00:01:04,318 --> 00:01:06,386
Nejdأv pochop pأbh
a pak to pochop celك.

29
00:01:06,508 --> 00:01:08,056
No, v posledn dob jsme neudlali
ani jedno.

30
00:01:08,178 --> 00:01:10,437
- Tla*m to na ztra.
- Hughu, no tak!

31
00:01:10,559 --> 00:01:12,884
Nemی dneska ve*er vكro* svatby?

32
00:01:14,567 --> 00:01:17,152
- Zapomnl jsem vyzvednout jej prsten.
- Tenhle film u jsem vidl.

33
00:01:17,317 --> 00:01:19,738
Kdy pأijde na mك manelstv,
nepotأebuju t.

34
00:01:19,875 --> 00:01:20,875
Ano potأebuje.

35
00:01:21,138 --> 00:01:22,178
Jo, mی recht.

36
00:01:22,315 --> 00:01:25,369
Mی aspirin?
Brzy m za*ne bolet hlava.

37
00:01:26,778 --> 00:01:27,778
Taxi!

38
00:01:31,092 --> 00:01:33,541
North Beach, restaurace Luna.
Dky.

39
00:02:02,893 --> 00:02:03,919
O co jde?

40
00:02:04,070 --> 00:02:07,142
Ale b, ty pako!
Owens skvle chytil.

41
00:02:07,264 --> 00:02:08,783
Ta hra byla pأed osmi lety.

42
00:02:09,016 --> 00:02:10,972
Vole, u ti nenaleju.

43
00:02:30,602 --> 00:02:31,602
Livie!

44
00:02:53,095 --> 00:02:54,436
Jak dlouho tu jste?

45
00:02:56,160 --> 00:02:58,897
- Nevm.
- Tohle nen Bed & Breakfast.

46
00:02:59,143 --> 00:03:00,279
Chcete svـst?

47
00:03:01,332 --> 00:03:02,728
Jo, restaurace Luna.

48
00:03:10,453 --> 00:03:12,314
Jی vm...

49
00:03:13,040 --> 00:03:14,079

ampaُskـ, prosm.

50
00:03:18,248 --> 00:03:19,617
- Promiُ.
- Nevad.

51
00:03:19,739 --> 00:03:22,366
Kdyby to bylo nae vكro*...
Po*kat, ono je.

52
00:03:24,524 --> 00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles