Akadô Suzunosuke: Mitsume no chôjin movie poster

Subtitles for Akadô Suzunosuke: Mitsume no chôjin

Movie details

N/A

Genre:
Action, Drama, Fantasy 

Starring:
Masaji UmeiwaNarutoshi HayashiYataro KurokawaTamao Nakamura 

Director:
Kazuo Mori 

Released:
N/A 

Runtime:
71 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: