Akadô Suzunosuke: Ippon ashi no majin movie poster

Subtitles for Akadô Suzunosuke: Ippon ashi no majin

Movie details

N/A

Genre:
Action, Drama, Fantasy 

Starring:
Masaji UmeiwaNarutoshi HayashiTamao NakamuraKeiko Fujita 

Director:
Kimiyoshi Yasuda 

Released:
N/A 

Runtime:
64 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: