Anata-ga suki desu, dai suki desu movie poster

Subtitles for Anata-ga suki desu, dai suki desu

Movie details

N/A

Genre:
Drama 

Starring:
ChanoKazunori ShibuyaHisanori KitakazeKazufumi Nishimoto 

Director:
Hiroyuki Oki 

Released:
19 Apr 1994 

Runtime:
58 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: