Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa movie poster

Subtitles for Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa

Movie details

N/A

Genre:
Drama 

Starring:
Ruffa GutierrezDick IsraelAlain SiaPaquito Diaz 

Director:
Celso Ad. Castillo 

Released:
18 Jan 1996 

Runtime:
N/A 

Rated:
N/A 

IMDB score: