Chetirimata ot vagona movie poster

Subtitles for Chetirimata ot vagona

Movie details

N/A

Genre:
Drama 

Starring:
Yuriy SarantsevSergey NikonenkoLev PrygunovRudolf Pankov 

Director:
Atanas Traykov 

Released:
02 Aug 1970 

Runtime:
90 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: