Chudak iz pyatogo B movie poster

Subtitles for Chudak iz pyatogo B

Movie details

N/A

Genre:
Adventure, Comedy, Family 

Starring:
Andrei VoynovskyRoza AgishevaTatyana PelttserNina Korniyenko 

Director:
Ilya Frez 

Released:
21 Aug 1972 

Runtime:
90 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: