Ci mu xin movie poster

Subtitles for Ci mu xin

Movie details

N/A

Genre:
Drama 

Starring:
Ying CheungPing HaYifan JiangMan-lei Wong 

Director:
Kea Tso 

Released:
26 May 1960 

Runtime:
N/A 

Rated:
N/A 

IMDB score: