Da ze long she movie poster

Subtitles for Da ze long she

Movie details

An armed struggle by miners in 1926 at the Ganxi coal mine.

Genre:
Action 

Starring:
Bichuan GuoXiangyu KongGaowa SiqinZheng Wei Tan 

Director:
Xiepu Li, Jie Wang, Junxiang Zhang 

Released:
N/A 

Runtime:
N/A 

Rated:
N/A 

IMDB score: