Dahu movie poster

Subtitles for Dahu

Movie details

A teacher helps a boy become better behaved.

Genre:
Family 

Starring:
Jianlan SiChi ZhangTong Zhang 

Director:
Zhengqin Gao, Zhimin Yin 

Released:
N/A 

Runtime:
N/A 

Rated:
N/A 

IMDB score: